Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​Leder 
 

Kommunalt forankret vederlagsfri tandpleje til de 18 -21-årige er ATO-sundhedspolitik


ATO’s Hovedbestyrelse har med glæde konstateret, at finanslovsaftalen 2022 om gratis kommunalt forankret tandpleje til de 18–21-årige gennemfører den del af ATO’s sundhedspolitik, der handler om at fastholde og forbedre de unges tandsundhed ved at udbygge det kommunale tandplejetilbud ud over det fyldte 18. år. 

Tandplejeområdet har i finanslovssammenhæng i mange år været et upåagtet sundhedsområde – ja ligefrem et besparelsesområde. ATO’s hovedbestyrelse glæder sig derfor over, at der såvel med Finanslovsaftale 2022 som med finanslovsaftalen fra 2020 (vederlagsfri kommunal social tandpleje) er gennemført dele af ATO’s sundhedspolitik. Vedtagelser, der gerne skulle være med til at skabe mere lighed i tandsundhed og mere tandsundhed for de afsatte finanslovsmidler.

ATO’s Hovedbestyrelse anerkender samtidig, at vedtagelsen af vederlagsfri kommunal tandpleje til de 18–21-årige skaber forskelligartede udfordringer i de enkelte kommuner.

ATO’s Hovedbestyrelse ser følgende overordnede udfordringer ved den finanslovsaftale, der nu skal implementeres i sundhedslovgivningen:

  1. Mangel på tandsundhedsfaglig arbejdskraft i Danmark gælder i såvel det offentlige som det private tandplejesystem. Manglen på arbejdskraft skal løses ved at øge optaget af tandlægestuderende og tandplejerstuderende på uddannelserne og fremrykke uddannelsen af flere specialtandlæger i ortodonti ved at oprette flere videreuddannelsesstillinger i en periode. ATO’s Hovedbestyrelse deler således ikke fremførte synspunkter om, at problemerne kan løses ved alene at uddanne flere tandplejere, ligesom ATO’s hovedbestyrelse finder, at den vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige skal forankres i den kommunale tandpleje som en udvidelse af det nuværende opsøgende, sundhedsfremmende, forebyggende og om nødvendigt behandlende tandplejetilbud til børn og unge som nærmere beskrevet i vejledningen om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje med tilhørende fritvalgsmodel jf. dog pkt. 3.
  2. Visitationsretten til tandregulering og andre dyre behandlinger bør ændres, så den som udgangspunkt forankres i den kommunale tandpleje med  mulighed for afgørelser ved en klageinstans.
  3. Økonomien skal være tilstrækkelig til at løfte opgaven og pengene skal fordeles mellem kommunerne i forhold til antallet af 18 -21-årige i de enkelte kommuner. Fritvalgsordningen skal være underlagt samme gennemsnitlige pr. capita-afregning som finanslovsbevillingen udmønter til kommunerne, dvs. pengene skal følge borgeren, så fritvalgsordningen ikke udhuler den kommunale tandplejes budgetter og derved medvirker til at skabe ulighed i tandsundhed.

Når ATO’s Hovedbestyrelse i sin kommunikation har påpeget de forskellige udfordringer har det alene været et forsøg på at få løst disse problemstillinger og skal ikke opfattes som en modstand mod at udvikle den kommunale tandpleje.

For at imødegå udfordringerne har ATO’s hovedbestyrelse sendt et indspil til de kommende politiske drøftelser mellem aftalepartierne og Sundhedsministeren om udmøntning af finanslovsaftalen. Du kan se indspillet her. ​


19. januar 2022