Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
​Leder 
 

Ny tandlægeuddannelse i Hjørring
 
Regeringens udspil Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund indeholdt en overraskelse af de store – en ny tandlægeuddannelse placeret i Hjørring.
 
Udspillet indeholder regeringens helt overordnede vision om at skabe et samfund i bedre uddannelsesmæssig balance, men udspillet løfter på ingen måde sløret for, hvordan udflytningen skal ske. Regeringen skriver dog:
”Det er i forbindelse med udflytningsplanen identificeret, at der konkret er potentiale for at etablere en tandlægeuddannelse i Hjørring, en jurauddannelse i Esbjerg, en dyrlægeuddannelse i Foulum, en byplanlægningsarkitekt i Kalundborg og en lægeuddannelse i Køge”, men afslører ikke, hvad det er for et potentiale, regeringen har identificeret.
 
I ATO’s Hovedbestyrelse vil vi gerne med åbent sind se på det potentiale, som regeringen har identificeret, og den analyse, der måtte ligge bag det konkrete forslag om at etablere en ny forskningsbaseret akademisk tandlægeuddannelse i Hjørring. Det forudsætter imidlertid, at regeringen ved uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen vil og kan besvare spørgsmål som:
 
Spørgsmål til organisering:
 • Tænkes uddannelsen etableret som et selvstændigt universitet eller som en filial af et eksisterende universitet?
 • Hvis det skal være en filial af et eksisterende universitet, vil det da være et universitet, der i forvejen udbyder tandlægeuddannelsen?
 • Hvordan vil du og regeringen sikre, at uddannelsen fortsat er baseret på forskningsbaseret undervisning:
  • Hvis organiseringen er tænkt som et selvstændigt universitet? 
  • Hvis organiseringen er tænkt som en filial af et eksisterende universitet? 
 • Hvilke personalekategorier tænker du og regeringen skal knyttes permanent til organisationen i Hjørring:
  • Hvis organiseringen er tænkt som et selvstændigt universitet? 
  • Hvis organiseringen er tænkt som en filial af et eksisterende universitet? 
  • Hvilke essentielle offentlige og private samarbejdspartnere for det odontologiske forsknings- og uddannelsesområde har du og regeringen identificeret i lokalområdet, hvor uddannelsen ønskes placeret?
 
Spørgsmål til antal studiepladser:
 • Hvor mange studiepladser pr. årgang forventes etableret i Hjørring?
 • Vil der ske en samtidig reduktion af studiepladser i København og Aarhus og i givet fald, hvor stor en reduktion vil der blive tale om? 
 
Spørgsmål til rekruttering:
 • Har du og regeringen foretaget nogen form for analyse i forhold til:
  • Rekruttering af studerende? Hvilke resultater har en evt. analyse medført?
  • Rekruttering af forskere og undervisere? Hvilke resultater har en evt. analyse medført?
  • Rekruttering af patienter til den kliniske undervisning? Hvilke resultater har en evt. analyse medført?
 
Spørgsmål til finansiering:
Er der i dit og regeringens udspil yderligere finansiering til etablering af klinikfaciliteter til den kliniske del af uddannelsen til tandlæge - ud over det forhøjede taxameter og fire millioner kroners tilskuddet omtalt i udspillet?
 
- så vi har en chance for at bedømme, hvad forslaget om etablering af en tandlægeuddannelse i Hjørring reelt bygger på - og vi gør det gerne i samarbejde med Tandlægeforeningen og PTO. 
 
ATO’s Hovedbestyrelse

2. juni 2021