Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 


Tillykke med uddannelsen til tandlæge – vi glæder os til at byde dig velkommen i fællesskabet.


Så afslutter endnu en årgang tandlægestuderende uddannelsen fra universiteterne i København og Aarhus. Fra ATO skal der lyde et stort tillykke til alle jer nyuddannede tandlæger - vores kommende kolleger.

Dine tandlægekolleger glæder sig til at byde dig velkommen på arbejdsmarkedet - og der er brug for dig. Der har i mange år været uddannet for få tandlæger, og det kan nu mærkes i hele landet, men værst i de geografiske områder, der ligger længst fra uddannelsesbyerne. 

Siden 2006 er der forsvundet mere end 900 erhvervsaktive tandlæger og frem mod 2030 vil der forsvinde endnu godt 300. Det er en reduktion på knapt 25 % af arbejdsstyrken. En reduceret arbejdsstyrke, der skal servicere en befolkning i vækst.

Som ny på arbejdsmarkedet inden for tandlægefaget har du formentlig en række spørgsmål til, hvilke løn- og ansættelsesvilkår, du kan forvente. Uanset om du vælger at starte din tandlægekarriere i kommunal tandpleje eller i privat tandlægepraksis, så er ATO er altid på de ansatte tandlægers side, og vi adskiller os fra andre faglige organisationer på tandlægeområdet ved at give arbejdsgiveruafhængig rådgivning til vores medlemmer om jeres løn- og ansættelsesvilkår. Det gælder både ansættelser i privat tandlægepraksis og ansættelser i kommunal tandpleje. Det er derfor en god ide at kontakte ATO, så du er godt klædt på til din første jobsamtale og kontraktforhandling. Du kan også finde mange nyttige informationer på ATO’s hjemmeside under Løn & Job.

Som nyuddannet tandlæge skal du som bekendt igennem ansættelser i såvel børne- og ungdomstandpleje som voksentandpleje for at opnå tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge. Formålet med ansættelserne er, at du under opsyn og vejledning af en erfaren tandlæge opnår rutine og klinisk erfaring, der gør dig egnet til at arbejde selvstændigt som tandlæge. Ansættelsesforløbene skal sikre en bred indsigt i de arbejdsprocesser og rutiner, der knytter sig til forskellige former for klinisk tandlægevirksomhed. 

Tandplejeområdet har i din studietid haft en del politisk opmærksomhed. 

I 2018 strandede forhandlingerne om en ny voksentandplejeoverenskomst – og overenskomstens bestemmelser blev den 1. juli 2018 gennemført ved en ændring af sundhedsloven. I forbindelse med lovindgrebet aftalte Folketingets partier, at der skulle udarbejdes en ny model for voksentandplejen – et arbejde der beklageligvis er gået i stå som følge af personaleudskiftninger på centrale positioner i Sundhedsministeriet, regeringsskiftet i 2019 og ikke mindst coronapandemien, der har trukket på alle ministeriets ressourcer. 

Den 1. juli 2020 blev der etableret et vederlagsfrit kommunalt tandplejetilbud til de mest socialt udsatte borgere, der primært er karakteriseret som gadehjemløse. Gruppen omfatter i størrelsesordenen 15.000 personer. Kommunerne kan udbygge tilbuddet til andre socialt udsatte, der ikke kan benytte sig af voksentandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis.

Den 1. juli 2022 bliver det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud udvidet til at omfatte de 18-årige. I hvert af de følgende år udbygges tilbuddet med en fødselsårgang indtil det er endelig udbygget med alle 18–22 årige i 2025. Det drejer sig om i alt ca. 280.000 unge. 

I ATO byder vi ind i de sundhedspolitiske dagsordner, og vi kæmper for de løsninger, der bedst sikrer borgerne sunde tænder hele livet, og som afspejler vores værdier:
Mere lighed i tandsundhed
Mest mulig tandsundhed for de offentlige tandplejemidler

ATO bød også ind i diskussionerne om etablering af en ny tandlægeuddannelse i Hjørring ved at formulere en lang række kritiske spørgsmål til den ansvarlige minister om den analyse, som måtte ligge bag den påtænkte uddannelse og den institution, der skulle opbygge uddannelsen og det bagved liggende forskningsmiljø. Ministeren undlod i første omgang at svare på de rejste spørgsmål, men i processen viste det sig, at svarene på de rejste spørgsmål var så omkostningstunge, at planerne måtte opgives. Det er ATO’s håb, at de eksisterende tandlægeuddannelser i København og Aarhus kan udbygges til at optage et større antal studerende, så vi kan imødegå den tandlægemangel, der blot vokser i de kommende år, og samtidig sikre et kvalitetsløft af den nuværende uddannelse særligt på det praktisk kliniske område.

Velkommen til vores fællesskab.

Hovedbestyrelsen i ATO  

15. juni 2022