Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Grundfortællingen om ATO

ATO er de ansatte tandlægers organisation
  • På det løn- og ansættelsesvilkårsmæssige område
  • På det sundhedspolitiske område 
  • På det tandlægefaglige område 
ATO adskiller sig fra andre faglige organisationer på tandlægeområdet ved:
  • at give arbejdsgiveruafhængig rådgivning til medlemmerne om løn- og ansættelsesvilkår. 
  • at rådgive beslutningstagere på det sundhedspolitiske område, uafhængig af økonomiske egeninteresser og med borgeren i centrum.
ATO arbejder for et fysisk og psykisk godt og udviklende arbejdsmiljø i tandplejen med respekt for fagligheden og med lønvilkår, der afspejler tandlægernes unikke kompetencer.
ATO yder medlemmerne hurtig og professionel rådgivning om løn-og ansættelsesvilkår.
ATO byder ind i de mange sundhedspolitiske dagsordner, og vi kæmper for de løsninger, der bedst sikrer borgerne sunde tænder hele livet, og som afspejler vores værdier:
  • Mere lighed i tandsundhed
  • Mest mulig tandsundhed for de offentlige tandplejemidler
ATO’s højest prioriterede opgave de kommende år er at sikre balance mellem udbuddet og efterspørgslen efter tandlæger og specialtandlæger. Det er en forudsætning for at udvikle tandplejetilbuddet til den danske befolkning, og samtidig sikre gode arbejdsvilkår for tandlæger.

ATO arbejder for et sammenhængende tandplejesystem i Danmark: 
  • der kan rumme alle borgeres tandplejebehov 
  • der giver sikre patientovergange mellem tandplejesystemets forskellige aktører
  • der skaber tandsundhed gennem hele livet
ATO arbejder for en tandlægeuddannelse af høj kvalitet, der i kombination med løbende efteruddannelse sikrer medlemmerne livslang læring.
ATO lægger vægt på at synliggøre ATO’s indsats gennem en målrettet og tydelig kommunikation både til medlemmer og interessenter.

 
ATO’s Hovedbestyrelse.​