Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aktuel høring:

Modtaget høringsmateriale:

 

 

Uddrag:
Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge

Vedlagt fremsendes udkast til bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.

Som opfølgning på drøftelser og møder i 2010-2011 med de tandlægelige foreninger har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet forslag til ændring af bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.

Baggrunden for ændringen er, at ministeriet ikke finder det nødvendigt at opretholde den gældende 4-årsfrist for opnåelse af selvstændigt virke som tandlæge.

Med bekendtgørelsen ophæves den nuværende § 4, som indebærer at ansøgning om tilladelse til selvstændigt virke skal være indgivet senest 4 år efter at autorisation som tandlæge er opnået.

I medfør af udkastets § 5, stk. 3, vil tandlæger, som allerede har påbegyndt deres praktiske oplæring mhp. selvstændigt virke, endvidere kunne gennemføre denne efter den nye bekendtgørelses bestemmelser uden at være omfattet af 4-årsfristen.

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde senest fredag den 15. april 2011.

Eventuelle spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesudkastet kan rettes til undertegnede på tlf. 72 26 94 68 eller mail: enr@im.dk.

Læs ATO's (tidligere DOFT) svar

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

 Relevante links