Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Autorisation og retten til selvstændigt virke som tandlæge:

Kort baggrund:

Kandidater fra tandlægeskolerne i Danmark og det øvrige EU opnår automatisk autorisation som tandlæge, når de forlader tandlægeskolerne.

En statsborger fra et ikke EU/EØS land skal have sin uddannelse vurderet for at kunne opnå autorisation som tandlæge i Danmark. Der kan evt. stilles krav om yderligere dokumentation for eksaminer, eller at vedkommende skal deltage i supplerende undervisning.

For alle med autorisation eller midlertidig autorisation er der krav om, i en periode på pt. 4 år, at arbejde et år under supervision af en tandlæge, der har ret til selvstændigt virke. Dette kaldes turnusordningen.

Problemstilling:

Turnusordningen for tandlæger er uden fagligt indhold. 

Vi mener:

ATO mener, at det både er uforsvarligt og uhensigtsmæssigt, at der ikke er stillet faglige krav til indholdet i turnusordningen. Det gælder krav til den supervision, som skal finde sted undervejs, men også til den afsluttende evaluering, der skal afgøre, om kandidaten kan opnå ret til selvstændigt virke som tandlæge.

Tandlægeskolerne, Tandlægeforeningen og ATO afleverede i 2008 en rapport til Sundhedsstyrelsen med forslag til det faglige indhold i en turnusordning for tandlæger.  Sundhedsministeriet kunne dog ikke finde de fornødne økonomiske midler til at etablere en turnusordning med et formaliseret indhold.

I marts 2010 satte DR fokus på en række uheldige sager, hvor læger, tandlæger og andet sundhedspersonale arbejdede i Danmark uden at have tilstrækkelige kompetencer. Sundhedsstyrelsens daværende direktør lovede senere på landsdækkende TV, at tandlægerne ville få en turnusordning med et formaliseret indhold - på lige fod med lægerne.

Dette løfte er imidlertid blevet underkendt af Sundhedsministeren, der ikke kunne finde midler til at gennemføre en formaliseret turnusordning. Det virker useriøst, at der i en sektor, der årligt bruger milliarder af kroner, ikke kan findes et mindre beløb til at sikre tandlægerne de nødvendige faglige kompetencer.

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem