Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brugerbetaling og lighed i sundhed:

Kort baggrund:

Kommunerne tilbyder gratis tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Borgere, der er berettigede til at modtage et specialtandplejetilbud kan visiteres til det på samme måde som svage ældre kan visiteres til omsorgstandpleje, hvis de opfylder kriterierne.

Specialtandplejen og omsorgstandplejen har en egenbetaling, hvis niveau er fastsat i lovgivningen. Herudover skal kommunerne yde økonomisk støtte til tandlægeregninger til de borgere, der er berettiget til økonomisk tilskud fra kommunen.

Alle andre voksne over 18 år kan benytte de privatpraktiserende tandlæger. Her betaler borgeren ca. 66 % af omkostningerne selv, mens resten dækkes af sygesikringen.

Problemstilling:

Det nuværende betalingssystem skaber ikke lige adgang til tandsundhedsydelserne, og betalingssystemets sammensætning motiverer ikke til en forbedret tandsundhed i befolkningen.

Vi mener:

ATO mener, at sundhedsydelser og dermed også tandsundhedsydelser i Danmark bør være gratis og tilgængelige for alle.

Det virker jo ikke rimeligt, at danskerne kan få repareret et brækket ben uden beregning, men skal betale 5.000 – 10.000 kr. for at få repareret en knækket tand. Det er på tide at få skabt lige adgang til tandbehandling for alle.

Samtidig bør der også skabes en incitamentstruktur i voksentandplejen, der bygger på forebyggelse.

Tilskudssystemet i voksentandplejen i dag belønner behandlinger frem for forebyggelse, og det fremmer ikke ligefrem tandsundheden.

Når en tand bores og fyldes, i stedet for at der iværksættes en forebyggende indsats, så er første skridt taget til tandens endelige forfald.

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem