Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse i den kommunale sektor:

Kort baggrund:

Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den generelle og individuelle forebyggelsesindsats for borgerne. Kommunernes opgaver er beskrevet i Sundhedslovens §§ 119 og 120.

Problemstilling:

Sundhedsstyrelsen har valgt at beskrive de generelle forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i en vejledning, der udelukkende har de kommunale sundhedsplejersker og de kommunale læger som aktører.

ATO har derfor med stor undren henvendt sig til Sundhedsstyrelsen, da vi betragter os selv som nødvendige samarbejdspartnere.

Men Sundhedsstyrelsen fastholder, at den kommunale tandpleje m.fl. ikke er en del af den kommunale sundhedstjeneste.

Vi mener:

ATO mener, at Sundhedsstyrelsen gennem sin vejledning forsøger at reservere den generelle forebyggelsesindsats overfor børn og unge til gruppen af sundhedsplejersker og læger, og derved forhindrer det tværfaglige arbejde i kommunerne.

ATO opfordrer til, at der udarbejdes en ny vejledning, der ikke begrænser muligheden for at løse forebyggelsesopgaverne tværfagligt i kommunerne. Repræsentanter for alle relevante personalegrupper bør involveres, så alle kompetencer inddrages, og den brede tværfaglighed respekteres.

Vejledningen skal samtidig bakke op om kommunernes ret til selv at bestemme og definere, hvordan de vil organisere opgaverne.

Den kommunale tandpleje har årtiers erfaring med at planlægge og gennemføre både generel og individorienteret forebyggelse i et tværfagligt miljø.

Derudover er der i dag i kommunerne ansat kostvejledere, motionskonsulenter, rygestopkonsulenter og mange andre fagpersoner med viden om og erfaring i forebyggelse.