Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
17. december 2020:

Kære Ane Halsboe-Jørgensen 

Ansatte Tandlægers Organisation skrev i et åbent brev af 20. november 2020 til dig og Sundhedsministeren om bl.a. at sikre et øget optag af antallet af tandlægestuderende, så samfundet kan opfylde tandplejeprognosens forudsætning om 74 tandlæger pr. 100.000 indbyggere. Dette vil kræve et meroptag på 43 tandlægestuderende fra 2021 for at forudsætningen  vil kunne være opfyldt i 2040. 

Ansatte Tandlægers Organisation har bemærket, at finanslovens opbygning har ændret sig, således at det konkrete studenteroptag ikke længere fremgår direkte af finansloven og derfor heller ikke direkte del af en finanslovsaftale. 

Ansatte Tandlægers Organisation skal derfor anmode dig om at oplyse, om du har planlagt et meroptag ud over de 200, som i øjeblikket fremgår af optagelsesnormeringen på tandlægestudiet for de to uddannelsessteder samlet, så det kan sikres at Sundhedsstyrelsens forudsætning om 74 tandlæger pr. 100.000 indbyggere ville kunne være opfyldt i 2040 eller tidligere?

Hvis du har planlagt et meroptag, bedes du oplyse størrelsen af dette.

Du ønskes en god coronasikker jul og et godt nytår

Med venlig hilsen
Hanne Jacobsen
Formand ATO


17. december 2020

Kære Magnus Heunicke 

Ansatte Tandlægers Organisation skrev i et åbent brev af 20. november 2020 til dig og Forsknings- og Uddannelsesministeren om bl.a. at sikre  finanslovsmidler til at øge antallet af videreuddannelsesstillinger som specialtandlæge i ortodonti (tandregulering) i det vi citerede Sundhedsstyrelsens normeringsplan, hvori anføres, at der er behov for i en periode at uddanne flere specialtandlæger i ortodonti, men at der ikke er midler på finansloven til denne udvidelse.

Ansatte Tandlægers Organisation kan ikke i den offentliggjorte finanslovsaftale for 2021 se, at der skulle være afsat flere midler på finansloven til at løse denne problemstilling.

Ansatte Tandlægers Organisation skal derfor anmode dig om at oplyse, om du har fundet midler til formålet ved intern omprioritering af Sundhedsministeriets midler?

Hvis dette ikke er tilfældet, skal Ansatte tandlægers Organisation anmode dig om at oplyse, hvilke planer du og regeringen har for at imødekomme kommunernes behov på dette område, så kommunerne kan levere og borgerne modtage det retsbaserede krav på tandreguleringsbehandling?

Du ønskes en god coronasikker jul og et godt nytår

Med venlig hilsen
Hanne Jacobsen
Formand ATO​