Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ny model for voksentandplejen

Finansloven 2020 indeholder nye penge til tandpleje - øremærket til de svageste grupper af socialt udsatte. ATO’s hovedbestyrelse forventer, at pengene på en eller anden måde vil indgå i drøftelserne om en ny model for voksentandplejen, når disse forhåbentlig snart genoptages. ATO har senest givet input til dette arbejde i et brev til sundhedsministeren, et brev som ministeren for nyligt har besvaret med, at de fremsendte forslag vil indgå i det videre arbejde.
 ​
En ny model for voksentandpleje handler for ATO’s hovedbestyrelse ikke kun om tandpleje til voksne i privat tandlægepraksis. Det handler helt overordnet set om at få organiseret og finansieret tandplejetilbud herunder organiseret overgange mellem tilbuddene, så de kan rumme hele befolkningen og skabe sunde tænder for alle livet igennem. I 2020 vil ATO’s Hovedbestyrelse derfor fokusere på:
 

 

• Et kommunalt organiseret og finansieret tandplejesystem, der kan tilbyde

 

- vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje til 25 år vederlagsfri børne- og ungdomstandpleje til 25 år
- et kommunalt voksentandplejetilbud til en ensartet maksimeret egenbetaling, der skal være rettighedsbaseret og omfatte de nuværende omsorgs-og specialtandplejetilbud og suppleres af et social tandplejetilbud til udsatte borgere
 

 

• Et regionalt organiseret alment voksentandplejesystem i privat tandlægepraksis med et tilskudssystem, der fremmer lighed i tandsundhed gennem tilskud styret af borgerens økonomiske muligheder jf. principperne bag helbredstillæg, differentieret betaling til daginstitutioner efter husstandsindkomst og lignende socialt baserede tilskudssystemer
 


20. januar 2020