Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Omsorgstandpleje​


Hovedbestyrelsen vil sammen med det helt overordnede fokus på ændringer i tandplejesystemet have omsorgstandplejen som særligt fokusområde i 2020. Det handler om at følge op på Sundhedsstyrelsen rapport - Modernisering af omsorgstandplejen. Anbefalinger for en styrket visitation, forebyggelse og behandling fra oktober 2016. Anbefalinger, der beklageligvis ikke er implementeret på en måde, som sikrer, at de borgere, der efter sundhedsloven har et retskrav på et omsorgstandplejetilbud, får det – og får det i umiddelbar forlængelse af, at de opfylder kriterierne herfor, så den manglende tandpleje ikke medfører nedbrydning af tandsættet, udvikling af parodontitis m.v.. ATO’s fokus vil også udmønte sig i efteruddannelsestilbud samt i erfaringsudveksling i nyhedsbrevet gennem beskrivelse af kommunale projekter og tiltag på omsorgstandplejeområdet.​