Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientrettigheder og informeret samtykke:

Kort baggrund:

De nuværende patientrettighedsregler skal rutinemæssigt revideres inden for den nærmeste fremtid. Som det ser ud nu, tager reglerne sit udgangspunkt i hospitalssektoren og passer dårligt til den opsøgende, forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Tandplejen arbejder efter et fortolkningsbrev fra Sundhedsstyrelsen.

Problemstilling:

I den løbende revidering af regler om patientsikkerhed er der sker en meget uheldig stramning af de regler, der handler om informeret samtykke i forhold til børn og unge i den kommunale tandpleje.

Vi mener:

Den kommunale tandplejes fornemste opgave er, at børn og unge lære at tage vare på deres egen tandsundhed resten af livet. Vi tilpasser derfor vores indsats efter det enkelte barn og unges behov.

Børn, unge og deres forældre har meget stor tillid til den kommunale tandpleje. Derfor har det, indtil de nuværende patientrettigheder blev strammet, været muligt for den kommunale tandpleje at yde børn og unge forebyggelse og foretage mindre behandlinger, uden hver gang at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehaver.

Det har givet en smidighed, hvor vi så lidt som muligt forstyrrer børn, unge og forældrenes hverdag, og hvor vi samtidig har kunnet bruge vores ressourcer til forebyggelse og ikke til administration. Med meget stor forældretilfredshed til følge.

Vi mener derfor, at de gode intensioner i fortolkningsbrevet fra Sundhedsstyrelsen bør indarbejdes i patientrettighedsreglerne for den kommunale tandpleje.

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem