Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Specialisering inden for tandlægefaget: 

Kort baggrund:

Der er godkendt to specialer inden for odontologien nemlig tand-, mund- og kæbekirurgi og ortodonti (tandretning). Sundhedsstyrelsen har for nyligt nedsat et udvalg, der skal undersøge om der er behov for yderligere specialer.

Problemstilling:

Mangel på specialer inden for odontologien i Danmark gør, at viden og erfaring om det sjældne og/eller meget specialiserede behandlingstilbud ikke er samlet på få hænder, så fagligheden kan styrkes, og borgeren modtage den optimale behandling.

Vi mener:

ATO mener, at specialisering er afgørende for at kunne tilbyde borgerne den bedst mulige behandling. Hvordan specialiseringen konkret skal foregå, vil afhænge af bl.a. patientunderlaget for specialet og kompleksiteten af den tandlægefaglige ydelse.

På nogle fagområder vil patientunderlaget være så ringe, at specialiseringen må opbygges på tandlægeskolerne, mens der på andre områder vil være behov for en egentlig specialistuddannelse.

Indtil videre har ATO peget på behovet for en national eller fællesnordisk specialistuddannelse i pædodonti, men der kan sagtens vise sig andre fagområder, hvor det er mindst lige så berettiget med en egentlig specialistuddannelse.

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem