Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tandlægemangel


Kort baggrund:

Den seneste prognose om tilgængelighed af tandlæger viser, at der i de kommende 10 år vil gå 1000 flere tandlæger fra arbejdsmarkedet, end der vil komme nye til.

Problemstilling:

Mangel på tandlæger betyder, at det i fremtiden ikke er muligt at dække befolkningens efterspørgsel på tandlægeydelser. Det vil gælde både i den private og i den offentlige sektor. Manglen på tandlæger vil i første omgang ramme Udkantsdanmark.

Vi mener:

ATO mener, at studenteroptaget på tandlægeskolerne bør øges akut for at imødegå manglen på tandlæger.

ATO mener, at der bør finansieres flere videreuddannelsesstillinger til specialtandlæge i ortodonti.

Det gør vi:

ATO henvendte sig i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i november 2020 i et åbent brev til forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og sundhedsminister Magnus Heunicke for at sikre finansiering af et meroptag på tandlægestudiet og et øget antal videreuddannelsespladser til specialtandlæge i ortodonti. Du kan se det åbne brev, der blev offentliggjort i Altinget Sundhed her


Da det ikke fremgik af finanslovsaftalen, at der var afsat yderligere midler til disse formål, henvendte ATO sig igen til de to ministre den 17. december 2020 for at få oplyst om der på trods af dette var fundet midler til et meroptag af tandlægestuderende og flere videreuddannelsespladser og hvis ikke, hvad regeringens planer var for at sikre et tilstrækkeligt udbud af tandlæger og specialtandlæger. 
Du kan se henvendelserne til de to ministre her


Ministeren er ikke præcis i sit svar, men lover dog at tage kontakt med skolerne for i det mindste at sikre at rammen på 200 studiepladser søges udfyldt ligesom foreningens bekymring vil indgå i regeringens videre overvejelser.

For ATO handler det om at holde fast og blive ved med at lægge pres på beslutningstagerne for at sikre at det fremtidige udbud af tandlæger og specialtandlæger matcher efterspørgslen. Vi skal derfor vedblive med at gøre opmærksom på problemstillingen over for Sundhedsstyrelsen, sundhedsministeriet, partiernes ordførere og KL – og også gerne gennem pressen.

8. februar 2021

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

 Relevante links