Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO's eksterne repræsentation

ATO er repræsenteret i en række eksterne organer på både forhandlingsområdet og det fagpolitiske område:

Forhandlingsområdet:

KTO’s repræsentantskab: Valdemar Hein, formand for det offentlige forhandlingsudvalg i ATO
 
AC’s bestyrelse: Jan Ove Petersen, Forbundet Arkitekter og Designere, repræsenterer ATO gennem valggruppen Brobyggerne
 
AC's forhandlingsudvalg
Kirsten Nielsen, Konstruktørforeningen, repræsenterer  Brobyggerne
 
Valggruppen Brobyggerne; Valdemar Hein, ATO's formand for det offentlige forhandlingsudvalg i ATO, ATO's direktør Lars Holsaae 

Det fagpolitiske område:

Disciplinærnævnet under Patientklagestyrelsen
Overtandlæge Lars Høvenhoff, Randers Kommunale Tandpleje Tandlæge Birgit Jagd Clausen, Guldborgsund Kommunale Tandpleje
Overtandlæge Christa Buch, Køge Kommunale Tandpleje
Overtandlæge Rikke Svanterud Larsen, Silkeborg Kommunale Tandpleje

Det rådgivende praksisudvalg under Patientklagestyrelsen
Overtandlæge Henning Tønning, Guldborgsund Kommunale Tandpleje

Prognoseudvalget under Sundhedsstyrelsen: 
Er ikke aktuelt i arbejde. Der skal udpeges når udvalget genoptager sit arbejde.

 
Det nationale råd for tandlægers videreuddannelse:
Specialtandlæge Claus Egemose Pedersen, Aarhus Kommunale Tandpleje.

Det faglige område:


Sundhedsstyrelsens udvalg for tandsundhed: 
Overtandlæge Hanne Jacobsen, Horsens Kommunale Tandpleje

Følgegruppen for udvalg for det faglige tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed:
Overtandlæge Hanne Jacobsen, Horsens Kommunale Tandpleje

Komiteen for Sundhedsoplysning:
Overtandlæge Marianne Bjerke, Allerød Kommunale Tandpleje

 
Zendiumprisen:
Overtandlæge Lars Høvenhoff, Randers Kommunale Tandpleje
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem