Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 
 

ATO's sekretariat

 

 
 
Lars Holsaae
Ledelse af ATO's sekretariat.
Økonomistyring, personaleledelse og fagpolitisk sparring.
Sekretær for hovedbestyrelse og forretningsudvalg
Send e-mail til Lars: lh@ato.dk ATO's sekretariat.
 
 
 
 
 
 
 
 
John Harting  
Medlemsrådgivning i sager om løn- og ansættelsesvilkår
herunder forhandlingsbistand i medlemssager
Forhandling af kollektive overenskomster og aftaler
Sekretær for forhandlingsudvalget
Send e-mail til John: jh@ato.dk
 
 
 
 

Birgitte Blixen
Medlemsrådgivning i sager om løn- og ansættelsesvilkår i privat praksis.
Send e-mail til Birgitte: bb@ato.dk
 
 
 
 
 
 
 
 
Lene Juul Jensen
Medlemsregistrering.
Ind- og udbetalinger samt bogføring.
Kontingentopkrævning. Rejseafregning m.v. Budgetudformning og udformning af budgetopfølgninger. Udskrift og opsætning af lister fra medlemsdatabasen
Praktiske opgaver for ledelsen
Send e-mail til Lene Juul: ljj@ato.dk
 
 
 
Tove Hansen
Medlemsrådgivning om løn- og ansættelsesvilkår.
Journalisering af nye sager. Sekretær for TR-gruppen.
Koordinering af TR-kurser med videre.
Praktiske opgaver i relation til Forhandlingsudvalget.
Send e-mail til Tove: th@ato.dk
 
 
 
 
 
Ann-Louise Madvig Sigfredsson
Kursus- og salgskoordinator
Ansvarlig for kursusafholdelse, tilmelding, fakturering, kursusbeviser. Koordinator for KUV og AMG samt andre udvalg, som arrangerer kursus- og temadage. Sekretær for forskningskontoen. Ansvarlig for sponsoraftaler ved kursusafholdelse samt annoncesalg på tandlaegejob.dk, hjemmeside og nyhedsbrev. Ansvarlig for kommunikation til studerende og studenteraktiviteter.
Send e-mail Ann-Louise: alm@ato.dk
 
 

Ea Nielsen 
Redaktør af nyhedsbrev og hjemmeside.
Sekretær for det faglige redaktionsudvalg.
Send e-mail til Ea: en@ato.dk 
 
 
 
 
 
ATO
Peter Bangs Vej 30, 4.sal
2000 Frederiksberg
Tlf.: 33 14 00 65
 
Find os på Facebook 

Kontonummer: Lån & Spar Bank, 0400 4020 255 361
 
CVR-nr: 55 18 94 12
Sikker post sendes til sikkerpost@ato.dk

Vi har åbent på telefon 33 14 00 65 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00

Sekretariatet holder lukket søn- og helligdage samt:
1. maj
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni (Grundlovsdag)
15.-19. juli (uge 29)
24. og 31. december og hverdagene herimellem