Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ATO's sekretariat

  

 
Lars Holsaae
Direktør.
Ledelse af ATO's sekretariat.
Økonomistyring, personaleledelse og fagpolitisk sparring.
Medlemsrådgivning i sager om løn- og ansættelsesvilkår.
Sekretær for hovedbestyrelse og forretningsudvalg.
Send e-mail til Lars: lh@ato.dk ATO's sekretariat.
 
  


Ole Højbo Andersen
Juridisk konsulent.
Medlemsrådgivning og forhandling på det private ansættelsesområde og ledere på det kommunale område. 
Send e-mail til Ole: oha@ato.dk

 
 
 
Lene Juul Jensen
Bogholder.
Ansvarlig for medlemssystem, økonomi og regnskab
Medlemsregistrering.
Ind- og udbetalinger samt bogføring.
Kontingentopkrævning. Rejseafregning m.v. Budgetudformning og udformning af budgetopfølgninger. Udskrift og opsætning af lister fra medlemsdatabasen.
Praktiske opgaver for ledelsen.
Send e-mail til Lene Juul: ljj@ato.dk
 
 
 


Betina Kinnberg
Forhandlingskonsulent.
Medlemsrådgivning om løn- og ansættelsesvilkår.
Journalisering af nye sager. Sekretær for TR-gruppen.
Koordinering af TR-kurser med videre.
Praktiske opgaver i relation til Forhandlingsudvalget.
Ansvarlig for kommunikation til studerende og studenteraktiviteter.
Send e-mail til Betina: bk@ato.dk 
 
 
 
Ann-Louise Madvig Sigfredsson
Kursus- og salgskoordinator
Ansvarlig for kursusafholdelse, tilmelding, fakturering, kursusbeviser. Koordinator for KUV og AMG samt andre udvalg, som arrangerer kursus- og temadage. Sekretær for forskningskontoen. Ansvarlig for sponsoraftaler ved kursusafholdelse samt annoncesalg på tandlaegejob.dk, hjemmeside og nyhedsbrev.
Send e-mail Ann-Louise: alm@ato.dk 
 

Ea Nielsen 
Redaktør af nyhedsbrev og hjemmeside.
Sekretær for det faglige redaktionsudvalg.
Send e-mail til Ea: en@ato.dk 
 
 
 
 
 
ATO
Peter Bangs Vej 30, 4.sal
2000 Frederiksberg
Tlf.: 33 14 00 65
 
Find os på Facebook 

Kontonummer: Lån & Spar Bank, 0400 4020 255 361
 
CVR-nr: 55 18 94 12
Sikker post sendes til sikkerpost@ato.dk

Vi har åbent på telefon 33 14 00 65 fra mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 

Sekretariatet holder lukket søn- og helligdage samt:
1. maj
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
5. juni (Grundlovsdag)
15.-19. juli (uge 29)
24. og 31. december og hverdagene herimellem