Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Udgiftsdækning, repræsentation m.v.

ATO's overordnede princip er, at der udvises passende hensyn ved administrationen af foreningens midler. Det betyder, at man opfører sig som om man selv skulle betale af egen lomme.

Reglerne – særligt transportreglerne -  i nedenstående vil kunne afviges specielt for mødedeltagere fra udkantsområder, hvor offentlig transport ikke er mulig uden overnatning.

 

Møder og rejser

Udgiftstype

Modtager

Dækning

Beløbsgrænse

HB, udvalg og arbejdsgrupper herunder repræsentanter udpeget af ATO i offentlige råd, nævn, kommissioner, udvalg m.v. i forbindelse med møder. Kurser se bilag.

Rejse

Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

Ja

Statens km- takst, tog eller fly 2. klasse, forbindelsestaxa

Ophold​

Ja

efter regning på kongreshotel ellers turistklassehotel

Fortæring

Ja

Efter regning

Kursusafgift

Ja

Efter regning jf. bilag

Lokalforeningsbestyrelser i forbindelse med bestyrelsesmøder. Der er ikke kompensation til lokalforenings-GF, møder eller kurser i lokalforeningsregi.

Rejse

Medlemmer af lokalforeningsbestyrelser

Ja

Statens km-takst, tog 2. klasse

Fortæring

Ja

Efter regning.

Forhandlingsråd

Rejse

Medlemmer​ af rådet

Ja

Refusion svarende til tog 2. klasse

Chefforum

Rejse

Medlemmer af forum

Ja

Refusion svarende til tog 2. klasse

Fagpolitisk råd

Rejse

Medlemmer af rådet

Ja

Refusion svarende til tog 2. klasse

Tillidsrepræsentanter i forbindelse med uddannelse og møder i ATO-regi

Rejse

Tillidsrepræsentanter

Ja

Tog 2. klasse og forbindelsestaxa

Ophold

Ja

Efter regning

Fortæring

Ja

Efter regning

Kursusafgift

Ja

Efter regning

Tabt arbejdsfortjeneste

Ja

Efter regning fra kommunen

Repræsentation

Runde fødselsdage 50, 60, 70 år

Repræsentation

HB og udvalgsmedlemmer

Ja

Gave/blomster op til højeste skattefrie beløb

Bryllup

Repræsentation

HB og udvalgsmedlemmer

Ja

Gave/blomster op til højeste skattefrie beløb

Barsel

Repræsentation

HB og udvalgsmedlemmer

Ja

Gave/blomster op til højeste skattefrie beløb

 

 

Begravelse 

Repræsentation

HB og udvalgsmedlemmer samt tidligere formænd

Ja                   

Krans

Receptioner i andre organisationer ved formandsskift, direktørskift, runde fødselsdage, jubilæum, nye lokaler eller lignende

Repræsentation

Formand og direktører i andre organisationer

Ja

Gave, tre flasker vin eller en flaske spiritus, blomster op til højeste skattefrie beløb

Julegaver

Repræsentation

Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt arbejdsgrupper

Ja

Tre flasker vin af værdi op til højeste skattefri beløb

Udtrædelse af bestyrelse og udvalg herunder ved valgperiodes udløb

Repræsentation

Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt arbejdsgrupper

Ja

Gave/blomster op til højeste skattefri beløb.

ATO's efteruddannelse

Undervisning

Honorar

Kursuslærer

Ja

ATO's takst eller særlig aftale med arrangør

Kursusledelse

Honorar

Kursusleder(e) max 1 dagshonorar pr. dag

Ja

ATO's takst eller særlig aftale med arrangør


ATO's kursusaktiviteter:

Hovedbestyrelsen deltager uden beregning i indtil fire kursusdage (arrangeret af ATO) pr. år efter eget valg samt andre aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.

Forhandlingsudvalget deltager uden beregning i indtil to kursusdage (arrangeret af ATO) pr. år efter eget valg samt andre aktiviteter efter bestyrelsens beslutning.

Kursusudvalget deltager uden beregning i Efterårskursus/Fælleskursus. Andre arrangementer med en repræsentant efter det af HB til KUV afsatte budget til deltagelse i ekstern kursusvirksomhed for identifikation af mulige oplægsholdere.

Redaktionsudvalget kan uden beregning deltage med en repræsentant i de af ATO's arrangementer, der dækkes i nyhedsbrevet. Til andre arrangementer efter ansøgning til HB.

Arrangementsgrupper i øvrigt deltager uden beregning i egne arrangementer medmindre andet aftales med hovedbestyrelsen. F.eks. kan arrangørerne af Årsmøde for tandplejens ledere deltage på kurset uden beregning, LIF temadagsgruppen i LIF-temadage, Udviklingsdagsgruppen til udviklingsdagen. 

Lederuddannelsesgruppen kan deltage i lederuddannelse efter aftale med HB.

 

Senest opdateret august 2016