Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Chefforum 2011

 Referat

 Materiale udleveret på mødet:

Rollefordeling mellem sekretariat og chef for tandplejen

Mediering i tilfælde af konflikt mellem ledelse og medarbejdere

Opfølgning på OK11 – KL’s krav

Adgang til individuelle forhandlinger af lokal løndannelse for chefer i den kommunale Tandpleje?

Forhandling af lokal løndannelse uden forlodsfinansiering

Attraktive Akademiker Arbejdspladser

 

Chefforum ifølge vedtægterne:

§ 13. Chefforum

Chefforum består af to repræsentanter for forhandlingsudvalget og en repræsentant for hovedbestyrelsen samt to tandplejechefer udpeget af og blandt de tandplejechefer, der er medlemmer af ATO, og som samtidig deltager i et lokalt etableret chefforum, der har oplyst ATO om chefforums eksistens jf. bilag1. Lokale cheffora med mere end 12 tilsluttede tandpleje chefer kan udpege yderligere en repræsentant pr. påbegyndt 12 repræsentationsgivende tandplejechef.

Stk.2 Hovedbestyrelsen kan ændre bilag 1 når der oplyses om ændringer i de lokale chefforas sammensætning
 
Stk. 3. Chefforum beskæftiger sig bl.a. med:
• at koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for tandplejechefer
• at igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling
 
Stk. 4. Forhandlingsudvalget indkalder chefforum efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler.
 
Stk. 5. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i chefforum og dagsorden herfor være de af ATO organiserede tandplejechefer i lokalområderne i hænde så betids, at der gives mulighed for en forudgående drøftelse heraf i de lokale cheffora.
 
 

Oversigt over lokale cheffora

 

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem