Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fagligt-politisk råd

 

Fagligt-politisk råd er nedsat i overensstemmelse med ATO's vedtægter:

 

 

 

§ 8. Fagligt-politisk råd  

Stk. 1. Fagligt-politisk råd består af hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse. Den ene repræsentant for de lokale bestyrelser er formanden. Såfremt formanden er tandplejechef, skal den anden repræsentant være tandlæge. Såfremt formanden er tandlæge, skal den anden repræsentant være tandplejechef.

Stk. 2. Fagligt-politisk råd har til opgave:

• at arbejde med den faglige udvikling af tandlægefaget og udviklingen af den offentlige tandpleje

• at være rådgivende for hovedbestyrelsen 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder fagligt-politisk råd efter behov, dog mindst i år hvor der ikke afholdes ordinær generalforsamling. Derudover skal fagligt-politisk råd indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom.  

Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i fagligt-politisk råd og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse.

 

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

 Relevante links