Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Internationale kontakter – FDI

(Federation Dentaire Internationale)

FDI er tandlægernes verdensorganisation med hjemsted i Schweitz. FDI er sammensat af:
 
Regular members, der er de nationale foreninger, dog højst en pr. land, som repræsenterer professionen. Er der flere som hævder at repræsentere professionen kan de vælge tilsammen at udgøre en fællesrepræsentation i relation til FDI. TF og ATO er en sådan godkendt fællesrepræsentation styret af et sæt vedtægter, der kan ses på ATO's hjemmeside.
 
Associate members, der er nationale foreninger, som ikke repræsenterer hele professionen. ATO kunne formentlig vælge et sådant medlemskab i stedet og forlade fællesrepræsentationen.
 
Affiliate members, der er selskaber som f.eks IAPD
 
Supporting members, der er forskellige foreninger på det dentale område typisk brancheforeninger, der har dentaldepoter, udstyrsproducenter m.v. som medlemmer
Individual members, der er de enkelte tandlæger i de nationale foreninger
 
Regional members, er en fra hver af de 5 regioner defineret i vedtægterne.
Asia-Pasific region (APRO), Africa (ARO), North America (NARO), Latin America (LARO) og Europe (ERO).
 
Sections, er tre definerede områder nemlig Public Health (lederne i sundhedsstyrelserne verden over), militærtandlæger samt kvindelige tandlæger.
 
 
Det er kun Regular Members, der har stemmeret. Øvrige har møde- og taleret i lidt forskelligt omfang.
 
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse (Council) på 13 medlemmer heraf en formand, en kasserer samt en dirigent (speaker), der leder alle møder.
 
Hertil kommer 10 menige medlemmer. De 10 menige medlemmer vælges med 2 fra hver geografisk region uanset stemmetal i øvrigt.
 
Bestyrelsen nedsætter 3 mands forretningsudvalg (sammensætning vedtægtsfastlagt), et budget- og økonomiudvalg samt et lønudvalg, der forhandler direktørens løn samt stiller forslag om dækning af udgifter til de folkevalgte.
 
Arbejdet i foreningen udføres af bestyrelsen samt af 5 faste udvalg (committees) – kommunikation og medlemshvervning, tandlæge praksis, uddannelse, forskning og oral sundhedsfremme.
 
ERO (European Regional Organisation of FDI)
 
ERO er den europæiske gren af FDI. Man kan således kun blive medlem, hvis man samtidig er medlem af FDI, medens man godt kan være i FDI uden at være i ERO.
 
Medlemskabstyperne er de samme som i FDI of i lande med flere organisationer skal de udgøre en fællesrepræsentation for at være regular members. DOFT indgår i en sådan fællesrepræsentation med TF. Formålet med organisationen er at forberede arbejdet i FDI samt påvirke EU.
 
En enkelt af formålsparagraffens bestemmelser er direkte i modstrid med ATO nemlig: ” To promote the concept of dentistry as an independent profession based on freedom of choice in the relationship between dentist and patient.”
 
ERO ledes af en bestyrelse på 5. En president, en president elect, en kasserer samt 2 bestyrelsessmedlemmer. Man vælges for 3 år og kan genvælges 1 gang.
 
Presidenten vælges dog i et samlet forløb på 6 år nemlig president elect i 3 år og automatisk efterfulgt af presidentposten i 3 år.
 
Fællesrepræsentationen

ATO har i henhold til aftalen med TF stemmeberettiget repræsentation hvert tredje år i FDI og hvert 6. år i ERO.
 
Aftalen om fællesrepræsentation kan ses ved at anvende link i boksen i højre side, ligesom link til FDI’s og EROs hjemmesider også er at finde der.
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem