Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​IAPD (International Association of Paediatric Dentistry)

 
IAPD er et uafhængigt fagligt selskab, der arbejder specifikt med børnetandpleje. Der afholdes verdenskongresser og andet for at sikre vidensdeling.
 
Selskabet optager nationale medlemmer (en fra hvert land) samt individuelle medlemmer. Herudover optages affilierede medlemmer i form af organisationer/virksomheder med interesse indenfor fagområdet.
 
En repræsentant fra hvert af de nationale medlemmer udgør Council (repræsentantskabet), der vælger bestyrelsen, som består af en formand, den umiddelbart afgåede formand, den kommende formand, general sekretæren, redaktøren og 3 menige bestyrelsesmedlemmer.
 
De individuelle medlemmer får medlemsbladet, men har ingen stemmeret og kan ikke vælges medmindre de samtidig repræsenterer et nationalt medlem. Affilierede medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

IAPD er medlem af FDI som affilieret medlem. Det er ikke en forudsætning for medlemskab af FDI, at man er nationalt medlem af FDI

ATO repræsenterer Danmark i IAPD. Vores repræsentant er Overtandlæge Lars Høvenhoff.

Du kan opnå medlemskab af IAPD gennem ATO. Det er lidt billigere end et direkte medlemskab af IAPD. Medlemskabet gennem ATO adskiller sig ikke fra det direkte medlemskab.

Link til indmeldelsesblanket finder du i Link boksen til højre, hvor du også kan linke dig til oplysning om kontingentet.

Som medlem får du IAPD’s faglige tidsskrift, du kan deltage i faglige møder og kongresser til medlemspris og anvende IAPD’s hjemmeside fuldt ud. Link til IAPD finder du også i boks til højre på denne side.

Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem