Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TAKSTER

Takster i voksentandplejen

Fra 1. december 2022 er taksterne i bekendtgørelsen om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge ændret, læs her​


Konsulenthonorar 
Specialtandlægekonsulenthonoraret er pr. 1/10 2022 1.440,39 kr. er gældende indtil 30/9 2023. I beløbet er feriepenge og pension inkluderet.
 
Røde Kors-taksten pr. 1/10 2022 1.076,18 kr. Taksten er gældende indtil 30/9 2023.
 

Link til takstbladet for BUT-overenskomsten og omsorgstandplejeoverenskomsten kan ses her: 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/praksisomraader/tandpleje/​

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2022 og pr. 1. maj 2022 for tjenesterejser​

 

Kørselstakster 2023

Egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år *

3,73 kr./km


Egen bil eller motorcykel over 20.000 km/år *

2,19 kr./km* Grænsen på 20.000 km/år gælder per arbejdsgiver.


Skattefri godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller el-løbehjul

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter 2023: 0,61 kr. pr. km. 

Opdateret januar 2023

​​