Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sådan skriver du et godt CV

- gode råd fra nyuddannede og tre overtandlæger

 

ATO har flere gange fået spørgsmålet, hvordan skriver jeg en god ansøgning? Hvordan med CV'et? Hvad skal med, og hvad skal ikke med? Det kan være en udfordring at skrive sine første ansøgning, dels kan der jo være flere om buddet, og du synes måske heller ikke, at du har særlig meget erhvervserfaring at byde ind med.

 
 
Af Lene Outzen Foghsgaard, ATO.
 

 
Her deler to tandlæger deres erfaringer med at skrive cv. De har begge understreget, at de altså ikke anser sig selv som cv- eksperter, men de vil rigtig gerne dele ud af nogle af de overvejelser, de har gjort sig. Også tre ovetandlæger kommer med indspark.
 
 
Cathrine Brøchner 
 
 
 • For det første vil jeg jo gerne vise, hvem jeg er i min ansøgning. Jeg tror, det er vigtigt at være ærlig om sine personlige kvalifikationer, ikke for beskeden og ikke pralende. Man kan vende sine "karaktertræk" som man vil, og i stedet for at skrive, at man er lidt langsom, fordi man er ny, kan man jo skrive, at man er omhyggelig og samvittighedsfuld i sit arbejde.

 • Dernæst vil man jo også gerne appellere til mennesker, som man i bund og grund har lyst til at arbejde sammen med. F.eks. ved at skrive, at man er humoristisk eller lægger vægt på et afslappet arbejdsmiljø. Det er jo ikke kun for at sælge sig selv, men også for at opstille, hvad man selv ønsker fra den arbejdsplads, hvor man tilbyder sin hjælp.

 

Jeg har haft mange andre jobs, end de jeg nævner her, men at være opvasker, sidde ved kassen eller arbejde på et postkontor, er måske ikke så relevant. Derimod synes jeg, at tidligere erfaring med menneskekontakt i form af pleje, omsorg og andre ansvarsområder er vigtige.
Cathrine Brøchner

 

 

 

 

 

   

 • Jeg kan godt lide selve opstillingen af mit CV, for jeg synes det virker professionelt. Der er de gængse formalia og et neutralt billede – hvilket jeg synes er rigtig vigtigt. Dernæst er det nemt og overskueligt, næsten i bulletpoint-format. Det giver en kort og præcis gennemgang af, hvad jeg tidligere har lavet, og hvad jeg kan og vil.

 • Mht. primær og sekundær erfaring har jeg selvfølgelig taget den erfaring med, jeg har fra tandlægefaget - og udpenslet på bedst mulige måde.

 • Dernæst har jeg forsøgt at udvælge den erhvervserfaring, jeg ellers har, som kan have relevans for mit fremtidige arbejde, og som kan sige noget om min person og mine færdigheder. Jeg har haft andre jobs, end dem jeg nævner her, men at være opvasker, sidde ved kassen eller arbejde på et postkontor, er måske ikke så relevant, tænker jeg. Derimod synes jeg, at tidligere erfaring med menneskekontakt i form af pleje, omsorg og andre ansvarsområder er vigtig. Det siger noget om, hvad jeg ellers har lært uden for skolebænken, som kunne styrke mig i mit senere arbejdsliv. På den måde får man flettet nogle kvaliteter ind, uden at skulle skrive 37 adjektiver om sig selv.

 • Til sidst kan jeg sige, at jeg var så heldig at få tildelt to legater, et fra studiet og et fra arbejdsmarkedsstyrelsen til efteruddannelse af nyuddannede akademikere. Det har jeg selvfølgelig nævnt og forsøgt at gøre det attraktivt, at jeg som tandlæge er videbegærlig og ønsker at dygtiggøre mig og viderebringe ny viden til min (forhåbentlige) nye arbejdsplads.
 
 

 
 
Trine Strøm Fuller 
 
 
 
 • Jeg husker, hvordan intet af det, jeg havde lavet, syntes at have nogen værdi, når det sådan skulle stilles op sådan sort på hvidt. Man kan jo ikke opdigte flere årtiers erfaring eller et superrelevant studiejob, så i stedet forsøgte jeg at vise, at jeg har prøvet lidt af hvert og forhåbentlig har fået lidt livserfaring og modenhed på den konto.
 
 • Nogle af punkterne er udelukkende taget med for at vise, hvad der har holdt mig i gang. 

 

 • Jeg forsøgte at holde mit CV forholdsvist kort og enkelt - min opfattelse er, at læseren gerne bare vil have nogle overskrifter, der kan udstikke en linje for, hvem han eller hun har med at gøre. Derfor har jeg f.eks. forkortet en titel , for at det skulle være så læservenligt som muligt. eg forsøgte at holde mit CV forholdsvist kort og enkelt - min opfattelse er, at læseren gerne bare vil have nogle overskrifter, der kan udstikke en linje for, hvem han eller hun har med at gøre. Derfor har jeg f.eks. forkortet en titel , for at det skulle være så læservenligt som muligt. 
 
Man kan jo ikke opdigte flere årtiers erfaring eller et superrelevant studiejob, så i stedet forsøgte jeg at vise, at jeg har prøvet lidt af hvert og måske har fået lidt livserfaring og modenhed på den konto.
Trine Strøm Fuller.
 
 
 
 
 
 
 
 • I selve ansøgningerne og på min profil på dentaljob har jeg til gengæld forsøgt at uddybe, hvilke færdigheder, erfaringer og kompetencer, jeg er kommet i besiddelse af ved at arbejde f.eks. i Nyhavn. Det synes jeg har givet fylde til ansøgningerne uden, at jeg har behøvet gensige mig selv fra CV'et.
 


Jesper, Lotte og Kirsten

- tre overtandlæger i den kommunale tandpleje giver deres input
 
Jesper Hohwy overtandlæge, ph.d. Brønderslev Kommunale Tandpleje.
 
 
 
 
Vi ved jo alle at det er begrænset, hvad man har på sit CV, når man bliver cand. odont. Jeg kan egentlig godt lide, at der bliver skrevet det meste af det, man har lavet på.
Hvis man tager del i frivilligt arbejde, eller har anden erhvervserfaring synes jeg at man skal skrive det på. Det siger noget om, hvilken person man er. At man f.eks. kan tage initiativ, tage ansvar f.eks. for et håndboldhold, eller at man har arbejdet på et plejehjem.
Det vil umiddelbart være positivt for mig. At have prøvet at være en del af et arbejdsfællesskab, der ikke lige er ens studie kammerater, synes jeg også er meget positivt. Når vi skal ansætte nye unge medarbejdere er det stadig den personlige samtale, der er det vigtigste. Det er aldrig kun ud fra CV'et, vi vælger. 
 
 

 
Kirsten Thyø, overtandlæge, Frederikshavns Kommunale Tandpleje.
 
 
 
 
Først og fremmest handler det om at beskrive sig selv på en sådan måde, at man kan blive indkaldt til en samtale. I min verden er det vigtigt, at ansøgeren har sat sig ind i lokale forhold i den kommune, man søger ind i og gerne også kan give udtryk for et engagement i lokalsamfundet.

Har man en vis erfaring med børn, udvikling og vækst er det også en faktor, jeg lægger mærke til, ikke nødvendigvis tandrelateret, men gerne bredere eller på interesseplan, således at ens baggrundsviden på dette område fremgår. Vigtigst af alt er det, at ansøger kan formulere sig klart og pænt – formuleringsevne og kommunikative evner er noget af det, der tæller allermest for mig, når jeg læser og taler med ansøgere.
 
Det er helt afgørende fordi børnetandpleje er rigtig meget snak og evne til at mestre det anerkende møde med børn og familier!
 
 

 
 
Lotte Høier, overtandlæge i Frederiksberg Kommunes Tandpleje.
 
 
 
 
 
CV'et  må meget gerne være overskueligt og systematisk opdelt. Gør det lidt anderledes end de andre, lad dig inspirere af en standardskabelon med hensyn til indhold og opsætning, men anvend den ikke ukritisk. Det er der mange andre, der gør.
 
Nogle indsætter et lille portrætbillede, andre gør det ikke. Indsætter du et billede, er det fint, hvis det er naturligt. Pas på med at være meget udfordrende klædt, det er en stilling som tandlæge, du søger.
 
Tænk over afsenderen på din mailadresse, har det et meget fantasifuldt navn: ”sprut og druk”, ”Mors fede ferie” mm. så husk, at modtager ser dette. Det svarer til hvilken konvolut, du vælger at sende din ansøgning i.
 
Generel huskeliste:
 • Personlige data
  Navn, adresse, (anvend ikke kælenavne om dig selv, det er sødt, men er arbejdsgiver uvedkommende). Tlf. nr.
  Mail adresse, evt. alder og civilstand.
 • Kort beskrivelse af dig selv
  Vælg de ord, du synes passer bedst på dig. Skriv gerne noget, du forestiller dig er relevant i forhold til netop denne mulige arbejdsgiver. Tænk som arbejdsgiveren: Hvad tror du, vedkommende gerne vil vide om dig. Hvordan forestiller du dig, at den tandpleje du søger er (privat/offentlig, stor/lille/centralklinik/decentral struktur), og hvorfor søger du lige præcis denne?
  Beskriv, hvad du er særlig optaget af, og hvordan du er som person.
 • Uddannelse
  Kort kronologisk beskrivelse. Meget gerne lidt uddybning, hvis du f.eks. har en bachelor inden for et helt andet område, hvad fik du ud af denne uddannelse, og hvorfor skiftede du fag?
 • Erhvervserfaring
  Har du haft lønnet arbejde? Har du været ansat i et servicefag, vuggestue, fritidshjem, plejehjem, butik, herunder også frivilligt relevant arbejde f.eks. tandpleje for de hjemløse, tandlæger uden grænser.
 • Kurser
  Fagfaglige kurser. Personlige kurser, f.eks. kommunikation, pædagogik.
 • Fritidsinteresser
  Herunder sport, leder- og trænergerning mm. Gåture, læsehest mm. En arbejdsgiver vil gerne ansætte hele mennesker.
 • Sprog
  Mundtlige og skriftlige kompetencer.
 • Kendskab til It
  Hvilke programmer, f.eks. Office pakken. Tandplejesystemer, f.eks. TMT og TK2.
 
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem