Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Ret til selvstændigt virke - RSV

 

Efter at have gennemført den femårige kandidatuddannelsen på enten Aarhus eller Københavns Tandlægeskole har du automatisk autorisation som tandlæge. Derudover består uddannelsen af et års ansættelse (minimum 1440 timer) som tandlæge under vingerne af både en kommunal og privat praktiserende tandlæge – for at opnå RSV - Ret til Selvstændigt Virke.

Herefter kan du søge om ret til selvstændigt virke (du betaler et gebyr).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet med denne etårige praktiske oplæring, RSV, er at opnå rutine og klinisk erfaring, der gør dig som tandlæge egnet til at arbejde selvstændigt. I perioden skal du arbejde med både børne- og ungetandpleje og voksentandpleje. Mindst tre måneder af den samlede periode, svarende til 360 arbejdstimer skal ske i hver sektor.
 
Hvordan er reglerne - må man for eksempel stå alene på klinikken, når man ikke har ret til selvstændigt virke?
 
Vi har spurgt Sundhedsstyrelsen:
 
"I henhold til Lov om autorisation om af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LBK nr. 877 af 4. august 2011) § 48 stk. 1 meddeler Sundhedsstyrelsen tilladelse til selvstændigt virke til den tandlæge, der i et år har virket i en underordnet stilling hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. I samme § stk. 3 er det anført, at en tandlæge som ikke har selvstændigt virke kan arbejde i en underordnet stilling på en klinik under en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke.
Videre i Bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge (BEK nr. 427 af 9. maj 2011) § 1 stk. 1 fremgår det, at tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge opnås ved at gennemføre en praktisk oplæring hos en tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke. Af samme § stk. 2 fremgår, at formålet med oplæringen er, at tandlægen under opsyn og vejledning af en erfaren tandlæge skal opnå rutine og klinisk erfaring, der gør tandlægen egnet til selv at virke selvstændigt som tandlæge.
 
Dette indebærer efter Sundhedsstyrelsens opfattelse, at den superviserende tandlæge med ret til selvstændigt virke skal være knyttet til behandlingsstedet på en sådan måde, at vedkommende har den nødvendige indflydelse på behandlingen. Det er derfor en forudsætning, at den superviserende tandlæge har sin faste gang på behandlingsstedet, både for at kunne observere, hvordan oplæringen i det hele taget forløber og for at kunne følge op på fejl og uforudsete hændelser samt træffe fornødne foranstaltninger for at sikre sig herimod. Styrelsen har ikke en konkret grænse for hvor meget den superviserende tandlæge skal være til stede, men er af den opfattelse, at der kræves tilstedeværelse i størstedelen af tandlægen uden tilladelse til selvstændigt virkes arbejdsuge."
Karen Geismar, tandlæge og ph.d, Sundhedsstyrelsen
 
Når man har opnået RSV, har man lov til for eksempel at købe sig ind i en praksis eller starte egen praksis. Det er også muligt at søge en stilling som leder i en kommunal tandpleje.
Diana Joel.
 
 
 
 
 
 
 
Diana Joel, overtandlæge i Stuer, fortæller, at der findes flere steder i Danmark, hvor kommunale tandplejer samarbejder med privat praksis og sammensætter kombinationsstillinger med for eksempel to dage i kommunal og tre dage i privat pr. uge. Det er en kontakt til de enkelte kommunale tandplejer, der kan vise, hvor det evt. kan lade sig gøre.
 
Det kan også være en mulighed, sammen med en medstuderende, at dele et vikariat. Brug evt. de kontakter, råder hun, som du har opnået undervejs i studiet i praktikken – der vil også blive flere, som har kontakter fra et ophold i ATO Sommerskole.

Overtandlægen understreger, at det er vigtigt, for at blive en helstøbt tandlæge, at have arbejdet med alle de aspekter af faget som det indeholder – det betyder, at både arbejdet med voksne patienter med fastsiddende protetik og større kosmetiske tandarbejder samt arbejdet med børn og unge, hvor det pædagogiske og psykologiske og frem for alt den forebyggende tankegang, er afprøvet og arbejdet med til bunds. Herefter har man mulighed for, på baggrund af egne erfaringer, at finde den gren af det tandlægefaglige område, som passer præcis til de ønsker og kompetencer, man har.

 

Mit råd til de nyuddannede tandlæger, der skal ud og optjene RSV ,er især at lukke ned for eventuelle fordomme og gå til de mange forskelligartede arbejdsopgaver, som både privat praksis og kommunal tandpleje byder, med åbent sind. Med hensyn til at finde arbejdspladser både i privat og kommunal tandpleje – så findes stillingerne derude, men det vil være nødvendigt for en stor del af de nyuddannede tandlæger at flytte sig rent geografisk for at få det til at lykkes.
Diana Joel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian og Karolines vej gennem RSV

 
Kristian Boel Thomsen. Færdiguddannet i 2010 fra Københavns Tandlægeskole.
 
 
 
 
 
 
Umiddelbart tænkte jeg jo, at børnetandplejen ikke var noget for mig, og derfor var jeg også imod, at vi for at kunne opnå ret til selvstændigt virke, også skulle skaffe et job i børne- og ungetandplejen. Jeg tænkte, at jeg skulle ud i privat praksis, og det hang sammen med, at der dels er nogle finansielle gevinster her, som der ikke er i kommunalt regi, men også at der er mere omfattende behandlinger – mere protetik og mindre pædagogik og psykologi i hverdagen”.
 
Da Kristian Boel Thomsen nærmer sig de afsluttende eksaminer, lægger han en profil ind på sitet Dentaljob.dk og søger nogle af de få opslåede stillinger. Profilen resulterer i, at han bliver ringet op af tre arbejdsgivere, men det er barselsvikariatet i en privat praksis i Slagelse, som han siger ja tak til. Før han står med sit eksamensbevis i hånden, har han fået sin første stilling.
 
 

FRA PRIVAT TIL KOMMUNAL
”Jeg boede på Østerbro, men afstanden afskrækkede mig ikke, og jeg var jo ikke ene om den lange tur. Jeg tror, der sad op imod syv tandlæger, bosat i København, i det tog mod Slagelse hver morgen. Tre timer dagligt er selvfølgelig lang tid at bruge på transport, men jeg var som regel hjemme i København inden klokken 17.00. Klinikken, jeg fik arbejde på, var en mindre almen praksis med tre tandlæger og tilhørende personale. Jeg synes, at jeg fik udviklet gode erfaringer inden for basisbehandlinger i voksentandplejen.”

Efter vikariatet på 10 måneder bliver ansættelsen forlænget, men Kristian søger samtidig job i den kommunale sektor, for han mangler timer i børne- og ungetandplejen. Tidligere har han søgt et job i Hvidovre Kommunale Tandpleje, som han ikke får, og da der igen bliver opslået en stilling, ansøger han og bliver ligesom første gang kaldt til samtale. Denne gang får han et ja, og han begynder i august 2011. Kristian arbejder stadig i Hvidovre.
 


TANKER OM VIDEREUDDANNELSE
Undervejs i studiet overvejede Kristian at læse videre til specialtandlæge i ortodonti, og det lægger han ikke skjul på, da han søger jobbet i Hvidovre. Planen er at starte på studiet august 2012, men foreløbigt står planerne på standby, for han er alligevel ikke sikker på, at det er det rigtige.

”I Hvidovre er der tæt samarbejde mellem tandreguleringen og de almene tandlæger, hvilket gav et godt indblik i specialet. For yderligere at få afklaret min interesse, kiggede jeg over skuldrene på en privat specialtandlæge i København en gang om ugen efter arbejde, og jeg meldte mig ind i Dansk Ortodontisk Selskab (DORS) for at få mest mulig viden om specialet. Min ide om at lægge tandlægehåndværket væk for i stedet at specialisere min viden inden for tandregulering, bliver dog ikke realiseret i denne omgang.”
 
I den optimale verden arbejder Kristian tre dage privat og to dage i kommunal praksis, om det også bliver fremtiden, må tiden vise. Han drømmer om at kombinere arbejdet i de to sektorer, fordi det, som han formulerer det, givet et fuldendt billede af faget.
 
”At behandle patienters tænder fra de er 0 til 100 år giver hele billedet og et overblik, du ikke får, hvis du kun arbejder privat eller snuser lidt til børne- og ungetandplejen på studiet. Jeg har fået et rigtig godt indblik i kommunal tandpleje. Der er enormt spændende behandlinger, og i Hvidovre er jeg oplært i og har siden stået for en del af kirurgien. Det har været lærerigt, samtidig er der en god stemning på klinikken. Jeg vil gerne holde fast i den del af min faglige verden, men samtidig giver privat praksis mulighed for at lave større protetiske og tekniske behandlinger.
 
SET I BAGSPEJLET
Kristian mener selv, at han har fået en alsidig uddannelse ved at arbejde i begge sektorer, og i dag kan han se selv begge steder. Den skepsis der prægede ham før turnus-forløbet, er lagt på hylden. Han oplever, at kravet om både-og er det rigtige udgangspunkt for at kunne vælge senere hen.
”Som yngre tandlæger er vi konstant i en udviklingsfase, og jeg synes både, at det er væsentligt, at man får styr på det basale, men samtidig husker at udfordre sig selv. Mærsk brugte ordene: At vise rettidig omhu, men det gælder også her. Efterlever man det, tror jeg, at man nok skal få en lang og lykkelig karriere som tandlæge - om det så bliver i kommunalt eller privat regi eller en kombination af disse.”
 
Gode råd:

 

 

  • Flyt dig efter jobbet. Afstanden må ikke være en hæmsko, og udover det skal du tænke på, at jobbet ikke behøver at være for evigt.
  • Vær opmærksom på, at langt fra alle job lægges ud på Dentaljob.dk. Lav derfor en profil.
  • Mange kommunale stillinger bliver lagt ud på andre jobsites, søg for eksempel på Google.
  • Brug dit netværk, både når det angår job søgning/valg og sparring i hverdagen.
  • Skal du arbejde privat er det en god ide at få styr på overenskomsten, så bliver de første par uger mindre stressende.
 

Karoline Brørup Marcussen. Færdiguddannet i 2008 fra Københavns Tandlægeskole.
 
 
 
 
 
 
Karoline var en af de første cand. odonter på den nye jus-ordning med krav om timer i begge sektorer –  kommunal og privat. (360 timer i enten kommunal eller privat praksis. 1440 timer i enten kommunal eller privat praksis.)
 
Jeg var ret heldig at få en aftale i stand med en privat praksis, allerede før jeg var færdig. Det var til en havefest, hvor jeg talte med en, hvis far var tandlæge og som kendte en tandlæge, hvis assistent lige var stoppet. For mig passede det perfekt med et deltidsjob, og jeg tænkte, at jeg ville forsøge at finde et kommunalt deltidsjob ved siden af.”
Før Karoline Brørup Marcussen får jobbet i Rødovre som assistent, har hun søgt en fuldtidsstilling i Brøndby Kommune, hvor hun kaldes til samtale, men dog ikke får jobbet. Hun beslutter sig for at holde løbende kontakt med overtandlægen.

”Vi var den første årgang, der skulle ud i jus efter de nye både-og regler for at opnå ret til selvstændigt virke. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at ideen var rigtig god, fordi vi nu fik indblik i begge sektorer og hele området. Dengang var jeg stadig ikke 100 procent afklaret med, hvor jeg ville arbejde senere, det hjalp jus-perioden helt klart med til".
 

VIKAR I ROSKILDE
Karoline forklarer, at turnus jo ikke er organiseret som en uddannelsesstilling, hvor der er sørget for et samlet forløb eller stillet krav til, hvad man som nyuddannet tandlæge skal igennem - ligesom det for eksempel gælder for yngre læger i deres turnusordning sidst i uddannelsen. De skal igennem præcis samme forløb og har også en gennemgående vejleder at støtte sig til.
"Især vejleder-delen kunne jeg som nyuddannet godt have savnet. Jeg ved, at i hvert fald ATO målrettet arbejder på at få sat vores RSV-periode bedre i system.”


Karoline arbejder i starten kun tre dage om ugen i privat praksis i Rødovre, en dag får hun imidlertid, gennem sin læsemakker, der arbejder kommunalt, besked om, at de står og mangler en vikar i Roskilde. Det er et kort vikariat, men Karoline Brørup takker alligevel ja for at få nogle af sine timer i kommunal tandpleje i hus.  Det viser sig dog senere, da vikariatet er slut, at da det timemæssigt ikke når grænsen på de 360 timer, ikke bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen, da det korteste forløb skal optjenes på den samme arbejdsplads. Op på hesten igen!

ÅBNING I BRØNDBY
”Stillingen i Brøndby lå og ulmede, og jeg mailede med Kitte Nottelmann, overtandlægen, et par gange for at fortælle, at jeg stadig var meget interesseret, hvis noget skulle dukke op. En dag lå der en mail, hvor klinikken tilbød et halvtidsjob. Det var et barselsvikariat, og jeg fik optjent mine timer”.

Da Karoline starter i Brøndby, skifter hun de tre dage i privat praksis ud med tre dage i praksis i Holbæk, endnu et vikariat.  Sådan arbejder hun cirka et år, indtil der viser sig en mulighed for en fast fuldtidsstilling i Brøndby Kommunale Tandpleje.”

FLEKSIBILITET ER ET MUST
”Min turnus bestod hovedsagelig af vikariater, og det tænker jeg, at man skal indstille sig på, er måden at gøre det på. Nu var jeg heldig at få gennemført min turnus inden for godt et år. Det lykkedes mig at finde to klinikker, der lå tæt på, hvor jeg boede. Men generelt tror jeg, at man skal være indstillet på at køre længere for at få sine timer i hus. Før har vi nok været lidt forkælede, men tiden har ændret sig. Vi er nødt til at acceptere at stillingerne nok ikke lige ligger i baghaven.  Det kan samtidig opleves svært at skulle arbejde i to forskellige sektorer samtidig. Det kræver, at du er fleksibel og måske ikke lige får det, som du gerne vil.” 

Karoline fortæller, hvordan hun især oplever det svært at skulle tage betaling i privat praksis – at det forretningsmæssige aspekt ikke er til at komme udenom. Selvfølgelig er det noget, du lærer hen ad vejen, forklarer hun, men at stå overfor en patient med besked om, at vedkommende skal have lavet en dyr rodbehandling og nok også en krone oven i til samme beløb er en udfordring. Patienten vrider sig måske i stolen, og spørger om det virkelig er nødvendigt. Om der ikke kan laves en billigere løsning.  Som nyuddannet vil man jo bare gerne lave det, man har lært på skolen, forklarer Karoline. Man vil gerne lave den behandling, man ved er den rigtige.
 

EN SAMLET GEVINST
”Jeg tænker, at du som nyuddannet skal se RSV-stillingen som en smaddergod intro til hele området og samtidig være glad for muligheden for at blive endnu bedre til på sigt at vælge sektor. Arbejdsgiverne ved jo godt, når vi er på vej i turnus og ansøger hos dem, at vi måske kun bliver den tid, som er nødvendig. Men måske bliver vi længere, måske kommer vi igen senere i karrieren og søger en fast stilling. Jeg synes, at alle mine turnus-arbejdsgiverne har haft den overordnede indstilling at ved at hjælpe mig til at blive en dygtig kollega, var det en gevinst for hele branchen, hvad enten det senere blev til ansættelse i den ene eller anden sektor.”

Gode råd:
 
 
  • Vær sikker på, at din ansættelse er lang nok til, at du optjener dine point.
  • Vær indstillet på at skulle køre længere efter stillingerne, og at mange vil være vikariater.
  • Hold dig til ilden, hvis du har en god kemi med en klinik.
  • Det kan være hårdt at arbejde i begge sektorer samtidig, men det giver en unik mulighed for at få et overblik over hele området.
 
 
 

 
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem