Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​ATO's erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet


Du kan blive omfattet af en erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet som medlem af ATO. Vi tilbyder forsikringen gennem PFA Pension i form af en integreret og arbejdsgiveradministreret pensions- og forsikringsordning. Som privat ansat skal du derfor have pensionsordningen indskrevet i din ansættelseskontrakt for at have dækning. Som kommunalt ansat tandlæge er du automatisk omfattet, da det er en del af din overenskomstansættelse.

​ATO's erhvervsudygtighedsforsikring
for privat ansatte​
​Præmie​ ​Se skemaet nedenfor. Præmien stiger ikke med alderen. Præmien er fradragsberettiget
Dækning​
​100.00 kr. - 500.000 kr.
Fuld udbetaling, hvis din erhvervsevne som tandlæge er nedsat med mindst 50 % samtidig med at din indtjeningsevne er nedsat med mindst 10 %.
Udbetalingsperiode​
​Udbetalingsperioden er begrænset til fem år, hvis du er yngre end 55 år på skadestidspunktet. Fra 1. januar 2022 dog 58 år.

Derefter vurderes fortsat udbetaling i forhold til den generelle erhvervsevne. Det vil sige, at udbetalingen kun fortsætter, hvis din generelle erhvervsevne, altså evnen til også at tage andre job end tandlæge, er nedsat med mindst 50 % samtidig med at din indtjeningsevne er nedsat med mindst 10 %.
Ultimativt ophør af udbetaling​
​Forsikringen/udbetalingen ophører på det tidspunkt, hvor du er berettiget til folkepension. For en person der i 2020 er 30 år gammel, er den forventede pensionsalder 73 år.
Helbredserklæring og karensperiode​
​Kræver ikke helbredserklæring ved tegning.

Tre måneders karensperiode.
Tegning
​Kan ikke tegnes særskilt men i kombination med pensionsordning.

Forsikringen er en del af en arbejdsgiveradministreret pensions- og forsikringsordning.
​Obligatorisk ​Basisdækningen er obligatorisk for privat ansatte med mere end 15 timers ugentlig beskæftigelse i privat tandlægepraksis.
​Forsikringsselskab ​PFA Pension
​Administrator ​PFA Pension
 
Hvis du er privat ansat tandlæge skal du have indskrevet pensionsordningen i din ansættelseskontrakt. I de fleste ansættelseskontrakter er der et punkt, hvor pension kan vælges. 

Formuleringen i din kontrakt kunne være: 
”Som arbejdsgiveradministreret pensionsordning indbetales kr. ____ om måneden af den optjente månedsløn til PFA overenskomst nr. 82000. Pensionen indbetales samtidig med udbetaling af lønnen”. 

Mindstebeløbet er sat til 2.000 kr. om måneden, så forsikringselementerne kan dækkes, og der fortsat er penge til pensionsdelen af ordningen. 

For medlemmer af ATO er ordningen obligatorisk, hvis medlemmet arbejder 15 timer eller mere i privat praksis.

Hvis du er i arbejde og kommer ud for sygdom eller ulykke, der fratager dig halvdelen af din erhvervsevne i alle erhverv, så vil du få en løbende udbetaling fra denne forsikring frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får din alderspension fra ordningen samt folkepension m.v. fra det offentlige. Hvis du som følge af sygdom eller ulykke mister halvdelen af din erhvervsevne som tandlæge (faginvaliditet) vil du få løbende udbetalinger i fem år med mindre du er fyldt 55 år, så får du de løbende udbetalinger frem til folkepensionsalderen, hvorefter du får alderspension fra ordningen og din folkepension fra det offentlige. De fem år er tænkt til omskoling til andet erhverv, hvor du så kan oppebære en lønindkomst og indbetale til alderspension m.v.

Det er med ordningen sikret, at PFA i den periode, hvor du får udbetalt erhvervsudygtighed (hele perioden frem til alderspensionering) eller faginvaliditetsdækning (som udgangspunkt fem år medmindre du er fyldt 55 år), indbetaler et beløb til din alderspension svarende til det beløb du hidtil har betalt.
 
I ATO’s ordning koster forsikringen det samme livet igennem. Du får fuld dækning ved 50 % mistet erhvervsevne eller faginvaliditet.

I ATO's ordning i PFA betaler du som privat ansat følgende årlige beløb for forsikringsdækningen ud af indbetalingerne til pensionsordningen:
 
​Alder/dækning ​Dækning på 300.000 kr. ​Dækning på 400.000 kr. ​Dækning på 500.000 kr.
​Prisen du betaler er ens for alle, uanset alder ​11.010 kr. ​14.680 kr. ​18.350 kr.
 
Som privat ansat får du som grunddækning 100.000 kr., men kan tegne op til 500.000 kr. pr. år dog højst svarende til 80 % af din forventede gennemsnitlige indkomst.

Pensionsordningen indeholder endvidere dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og PFA forebygger. 

Du kan få yderligere oplysninger om ATO's ordning i PFA ved at kontakte: 

Sanne Bitsch, scs@pfa.dk, tlf. 39 17 55 57
 

Hvis du er kommunalt ansat er du automatisk omfattet af pensionsordningen, der er en del af overenskomsten.
Du er på samme måde dækket af forsikringen for erhvervsudygtighed med faginvaliditet, dødsfaldsdækning, kritisk sygdom og PFA EarlyCare. Du kan læse mere om dækninger og valgmuligheder i Bittens pension og forsikringer

Hvis du er kommunalt ansat får du 50 % af din løn som grunddækning. 

Du kan tegne og betale for en dækning op til 80 % af din løn mod tilfredsstillende helbredserklæring.​

April 2022