Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oversigt over fordele i ATO


Medlem​ Ikke-medlem​
Privat ansat​ tandlæge
Ansættelseskontrakt​ ​Du kan få råd og vejledning til din kontraktforhandling i ATO's sekretariat ​Du kan ikke få råd og vejledning.
Juridisk bistand
Hjælp og rådgivning​
​Du kan få bistand hvis der opstår tvister om dine ansættelsesmæssige rettigheder fra ATO's sekretariat og, hvis vi finder det nødvendigt, fra advokater, som vi samarbejder med. ​Du kan ikke få bistand eller hjælp fra advokat.
Forsikring og pension​ ​Du er tilknyttet en gruppelivsordning gennem PFA.

Du skal have ATO's arbejdsgiveradministrerede pensionsordning ind i din ansættelseskontrakt, så er du samtidig sikret erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet, kritisk sygdom, yderligere dødsfaldsdækning udover gruppelivsordningen samt pensionsdækning.

Du kan tegne gode og konkurrencedygtige private forsikringer gennem vores samarbejdspartner RUNA forsikring
​​
​Du kan ikke få pensions- og forsikringsdækning gennem ATO's fordelagtige ordninger.
Kommunalt ansat​ tandlæge
Overenskomst og forhandlingsresultat​ ​Når ATO forhandler overenskomst, sidder ATO med forhandlingsretten for tjenestemændene og har derfor den afgørende stemme. 
Til sidst kommer forhandlingsresultatet til urafstemning hos medlemmerne. 
Foreningen har bl.a. forhandlet sig til en af landets højeste pensioner op 20,27 %
​Du er omfattet af de samme overenskomster som medlemmer, men har ingen mulighed for at få direkte indflydelse på forhandlingerne.
Juridisk bistand
Hjælp og rådgivning​​
​Du kan få bistand af ATO's konsulenter. eller, hvis vi finder det nødvendigt, fra advokater vi samarbejder med, hvis der opstår problemer som tillidsrepræsentantetn ikke kan hjælpe dig med fx: 
  • Ansættelse
  • Afskedigelse 
  • Tjenstlige samtaler
  • I forbindelse med sygdom eller andre personlige problemer
​Du kan ikke modtage juridisk bistand, hjælp og rådgivning fra foreningens konsulenter.
Forsikringer og pension​ ​Gennem dit medlemskab er du omfattet af en gruppelivsordning i PFA
Gennem din kommunale ansættelse har du en pensionsordning, der også indeholder erhvervsudygtighedsforsikring med faginvaliditet, kritisk sygdom, dødsfaldsdækning, PFA forebygger og alderspension.
Gennem Runa Forsikring har du mulighed for at tegne indbo-, bil- og rejseforsikring, ulykkesforsikring og andre private forsikringer.
Runa forsikrer udelukkende medlemmer af organisationer, der har indgået aftale med Runa. 
Der gives særlige rabatter til studerende og pensionister. Læs mere om Runa Forsikring​
​Du kan ikke være omfattet af vores billige forsikringer eller tegne forsikringer gennem Runa Forsikring.
Din lokale tillidsrepræsentant​ ​ATO har sit egen uddannede korps af tillidsrepræsentanter (TR), og du finder tillidsrepræsentanter i de fleste af landets kommunale tandplejer.
Udover at forhandle din løn er TR bindeled mellem ledelse og dig som ansat. 
Du har derfor ofte en veluddannet bisidder til rådighed, som kan sikre fair lønudvikling og et godt samarbejdsklima.
​Alle offentligt ansatte tandlæger er repræsenteret af foreningens tillidsrepræsentanter, men som ikke-medlem har du ikke mulighed for yderligere hjælp hos ATO, hvis din sag ikke kan klares af tillidsrepræsentanten alene.
Privat og kommunalt ansatte tandlæger​ ​​
​Digitalt nyhedsbrev ​Hver tredje uge lander et nyhedsbrev fra ATO i din mailboks. Her får du faglig viden, artikler, kursustilbud, stillingsannoncer osv. ​Du modtager ikke nyhedsbrevet.
​ATO.dk ​På vores hjemmeside har du adgang til:
  • Din egen side med personlige oplysninger, som du kan rette når du flytter, skifter job, få nyt telefonnummer osv.
  • Som privat ansat har du adgang til en lang række informationer om ansættelseskontraktforhold og ansættelsesvilkår i den private sektor
  • Som kommunalt ansat har du adgang til Arbejdsmarkeds ABC'en, der giver dig oversigt over overenskomsten, aktuelle løntabeller og uddybende information om dine ansættelsesforhold
  • En lang række netværk
​Du har ikke et personligt login til den lukkede medlemsdel af hjemmesiden og kan ikke få adgang til disse informationer.
Kurser og efteruddannelse​ for tandlæger ​ATO arrangerer mange årlige efteruddannelsekurser og temadag. 
Vi tilbyder også løbende videreuddannelseskurser, bl.a. DKTE - Den Kommunale Tandplejes Efteruddannelse i samarbejde med tandlægeskolerne. 
Se kursuskalenderen her
​Som ikke-medlem betaler du 20 % mere for vores kurser.
​Rabatordninger ​Som medlem af ATO kan du få kontokort til Forbrugsforeningen, der samarbejder med 4500 forretninger i Danmark. ​Du mister retten til rabatordninger.
Synlighed i offentligheden ​For at kunne påvirke beslutningstagerne kontakter vi jævnligt ministre og politikere på Christiansborg og i Kommunernes Landsforening.
ATO bruger samtidig pressen til at fortælle de gode historier og gøre opmærksom på vores særlige viden, erfaring og kompetencer. 
Vi bruger også medierne til at pege på de sundhedsmæssige skævheder, vi mener, der bør rettes op på.
Forskningskonto​ ​Alle medlemmer betaler hvert år via deres kontingent et bidrag til ATO's forskningskonto. Beløbet bliver udelukkende anvendt til at støtte forskningsprojekter. ​Både medlemmer og ikke-medlemmer kan frit søge støtte til relevante projekter.
 
Maj 2020