Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Webinar for ledere: Ledelse af den unge generation

Kampen om de unge medarbejdere er startet og bliver kun skærpet fremover. Den unge generation, som netop entrerer arbejdsmarkedet er formet af andre strukturerer og relationelle former end tidligere. Det medfører, at ”Generation Z” har andre forventninger til en arbejdsplads end tidligere generationer. Det stiller andre krav til virksomhederne og lederne end for bare 5 år siden. De fleste virksomheder kan med fordel lave justeringer i deres kommunikation og ledelsestilgang, hvis de vil skabe en attraktiv arbejdsplads for de unge.

Dette webianar om ledelse af unge tager udgangspunkt i et praksisnært studie i danske virksomheder og deler best practice erfaringer fra undersøgelsen. Den indsamlede viden er omsat til konkrete værktøjer, der hjælper til at få en bedre forståelse af den unge generation.

Lektor Anne Essenbæk og Karen Christina Spuur vil bl.a. vise, hvordan du som leder kan appellere til unge talenters søgen efter mening -  både under rekrutteringen af nye medarbejdere og gennem arbejdet med fastholdelse.

Take aways fra webinaret

Indsigt i de gaver og udfordringer, der ved at lede Generation Z. Du vil i webinaret blive præsenteret for konkrete modeller udviklet til de unge medarbejdere – herunder bl.a. forventningsafstemning, situationsbestemt ledelse og feedback.

Du vil gennem gruppearbejde og diskussioner få omsat din nye viden til din egen praksis genemme diskussion af de dilemmaer, der ofte opstår ved ledelse af Generations Z.  


Spørgsmål som vil blive afdækket:


  • Hvordan bliver du forberedt på at imødekomme de unges forventninger?
  • Hvordan kan du tiltrække de kompetente unge medarbejdere?
  • Hvordan kan du med relativt små greb imødekomme de unges behov for nærværende ledelse?
  • Hvordan kan du skabe medejerskab og øge engagementet hos den unge generation?
  • På hvilken måde kan du forbedre fastholdelsen af de unge?


Da mødet afholdes i samarbejde mellem en række organisationer, er det nødvendigt, at vi oplyser dit navn og arbejdssted til den arrangerende organisation. Dermed udveksler vi også oplysning om dit fagforeningsmedlemskab. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vi kan udveksle disse oplysninger. Oplysningerne udveksles udelukkende med den arrangerende organisation og slettes af denne efter mødet er afholdt. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage i form af at framelde dig mødet.Målgruppe: Arrangementet er forbeholdt ledere, altså medlemmer, som har ledelsesansvar. 
Det koster 150 kr. at deltage og er kun for medlemmer af ATO.                                                   

Yderligere information
Link til gratis uddrag af bogen: https://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Organisation/Ledelse_af_unge_Uddrag/#/
Link til artikler:https://www.lederweb.dk/artikler/succesfuld-ledelse-af-unge/Møderækken ”Inspiration og værktøjer til dig som er leder” er et samarbejde mellem: 

MorgenmoederElleveLogoerSamletDecember2020Web.jpg