Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Webinar om social ulighed i sundhed og børn den 26. oktober kl. 13.00-15.30

Temadag om social ulighed i sundhed blandt børn. Hvad er den nyeste viden? Hvordan styrkes indsatsen i kommunen?

Kom med og få nyeste viden og inspiration til, hvilke veje kommunen kan gå for at fremme større lighed i sundhed blandt børn.

Center for Forebyggelse i praksis inviterer til temadag med det formål at præsentere viden og drøfte indsatser i kommunen, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed blandt børn. Temadagen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens seneste rapport Indsatser mod social ulighed i sundhed fra 2020.


Baggrund for temadagen

Der er betydelig social ulighed i sundhed blandt børn. Det gælder både, når det kommer til fx mad- og måltidsvaner, bevægelse og rygning og det gælder ift.  søvn, , mobning og kropsopfattelse samt sprogudvikling, forældre-barn relationen og i forholdet til jævnaldrende.

På temadagen præsenterer Henrik Brønnum-Hansen fra Københavns Universitet nyeste viden om social ulighed i sundhed og hvilke indsatser, der kan bidrage til at reducere uligheden. Center for Forebyggelse i praksis præsenterer faglige anbefalinger om, hvordan kommunen kan styrke indsatsen i  1) sundhedsplejen, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger og vi drøfter, hvordan indsatsen i egen kommune kan styrkes.

Indhold på dagen

Temadagen veksler mellem korte oplæg, fælles drøftelse og drøftelse i mindre grupper blandt deltagerne

  • Oplæg om indsatser mod social ulighed i sundhed med afsæt i rapporten Indsatser mod social ulighed i sundhed Henrik Brønnum-Hansen, Lektor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet
  • Oplæg om faglige anbefalinger til indsatser i sundhedspleje, dagtilbud og skole, der kan mindske uligheden i sundhed blandt børn? v. Tine Curtis, Center for Forebyggelse i praksis
  • Fælles drøftelse af deltagende kommuners nuværende praksis og erfaringer indenfor tre områder: Sunde rammer og særlige indsatser i 1) børns tidlige udvikling, 2) dagtilbud og 3) skole og fritidsordninger. Hvor kan indsatsen især styrkes?
  • Oplæg om kapacitetsopbygning og hvad skal der til for at styrke indsatsen i egen kommune v. Lisbeth Holm Olsen, Center for Forebyggelse i praksis
  • Drøftelse i mindre grupper og det videre arbejde i egen kommune


Målgruppe

Målgruppen er kommunale ledere og planlæggere fra sundhedsområdet, børne- og ungeområdet samt socialområdet.


Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver afholdt to gange fra kl. 10.00-15.00 med plads til 30 deltagere på hver af dagene. Der er mulighed for morgenmad fra kl. 9.30. Desuden afholdes et webinar kl. 13.00-15.30 på en senere dato:

  • Den 1. oktober 2021 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Webinar om social ulighed i sundhed og børn den 26. oktober kl. 13.00-15.30

Tilmelding skal ske senest to uger før afholdelse. Tilmeld dig temadagen her.

Temadagen udbydes i regi af KL's deltagelse i Alliancen mod social ulighed i sundhed. Det er gratis at deltage, og der tildeles plader efter 'først til mølle'-princippe'. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne ca. en uge før afholdelse.​