Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

På en årgang vælger ca. 1/3 af alle nyuddannede at arbejde i offentlig tandpleje. Resten vælger job i den private sektor eller måske en kombinationsstilling med job i begge sektorer.

 

 

ATO er for alle ansatte tandlæger

 


HÅNDEN PÅ HJERTET!
 
 
 
 • Kald os bare idealister! I den offentlige tandpleje tror vi på lighed i sundhed og henter vores værdier i en demokratisk sundhedspolitik, hvor vi arbejder for, at alle danskere skal have lige ret og adgang til et tandplejetilbud, der sikrer sunde tænder.

Vi arbejder målrettet med børn, unge og ældres tandsundhed, og vi yder en særlig indsats overfor udsatte og svage børn og unge. For os er social ansvarlighed en del af hverdagen.

 

 • Når det gælder ansatte i privat praksis arbejder ATO målrettet på at skabe en overenskomst for privatansatte, der ligesom den overenskomst, der er på det offentlige område, kan sikre ansatte i privat praksis gode og fair arbejdsforhold.
 
Vi har i ATO etableret et privat forhandlingsudvalg med yngre privatansatte tandlæger. De kolleger arbejder på en aftale, som kan hjælpe dig, der søger job i privat praksis, til at stå stærkere, når du forhandler din løn og dine arbejdsforhold.
 
 
 
 
 
DU BESTEMMER SELV
 
 
 
 • Som offentligt ansat tandlæge får du indflydelse på din faglige hverdag. Langt den største patientgruppe er børn og unge fra 0-18 år, og arbejdsdagen følger derfor skolernes årsrytme.
 
Det kan også være, du besøger patienter på landets plejehjem, eller at du er afholder rygestopkurser, er involveret i sukkerkampagner eller andre sundhedsfremmende tiltag. Mulighederne er der. Også for masser af tværfagligt samarbejde med andre fagprofessionelle omkring barnet.
 
 • I den private sektor arbejder du primært med voksne patienter på mindre klinikker. Som privatpraktiserende tandlæge har du ligesom i det offentlige en rigt varieret faglig hverdag.
 
 
IKKE FOR HVEM SOM HELST
 
 
 
 • Det er en særlig opgave at arbejde med børn og unge i offentlig tandpleje. Det stiller krav ikke alene til din pædagogiske, men også til din psykologiske viden. Børn og unge i stolen er nogle af de mest udfordrende patientgrupper, men også nogle af sjoveste, når tingene lykkes.

 

FED LØN OG DANMARKSREKORD I PENSION
 
 
 
 • En god løn og attraktive ansættelsesforhold er medvirkende til, hvor godt du oplever dit arbejdsliv. I den offentlige tandpleje har du en arbejdsuge på 35 timer, dvs. 1405 timer om året, hvor det øvrige arbejdsmarked arbejder 1702.
Samtidig får du en af Danmarks højeste pensionsordninger på 20,74 %, seks ugers ferie og løn under barsel og på barnets både første og anden sygedag.
 
 • Lønnen i privat praksis er i mange tilfælde sammensat af en grundløn og provisionsløn. ATO arbejder på bedre løn- og arbejdsforhold for privatpraktiserende tandlæger. 

 

INDFLYDELSE HVOR DET BATTER
 
 
 


Som politisk ledet organisation har vi mulighed for at få indflydelse hos de politikere og beslutningstagere, der varetager vores område. Derfor kontakter ATO jævnligt ministre, politikere på Christiansborg og i Kommunernes Landsforening for at gøre vores holdninger gældende.
 
Vi bruger også medierne, hvor vi kan, til at pege på de skævheder, der bør rettes op på, for eksempel at socialt udsatte borgere har brug for at få tilbudt tandpleje på deres egne præmisser.
 
 
DU ER IKKE ALENE 
 
 
 
 • Som del af et team – tit to-tre tandlæger, en tandplejer og fire-fem klinikassistenter - skal du have det godt med at være en holdspiller. Det velfungerede samarbejde i offentlig tandpleje er et omdrejningspunkt. I hverdagen kommer du til at arbejde med moderne udstyr på en tidssvarende klinik i langt de fleste tilfælde med elektrisk patientjournal og digital røntgen.

 

 • Da offentlig tandpleje i langt de fleste kommuner er centraliseret, vil der her være store klinikker med mange kolleger. I privat praksis er det ofte mindre klinikker med få ansatte tandlæger.  

 

VIDEN ER NOGET VI DELER
 
 
 
 • Som nyansat får du automatisk et stort kollegialt netværk. Den offentlige tandpleje er kendt for sit faglige netværk på tværs af landet, hvor vi henter inspiration og sparrer med hinanden. Det fælles engagement binder os sammen, og viden og erfaring deler vi.

 • ATO vil arbejde for at også ansatte i privat praksis får fora at mødes i - netværk er afgørende for at flytte sig både fagligt og politisk, hvis det er det, man ønsker.
 
 
BÅDE BRED OG SPECIALISERET
 
 
  • I offentlig tandpleje kommer du til at arbejde med cariesbehandling og forebyggelse, men samtidig er der alle specialområderne, hvor du kan udvikle kompetencer inden for: Kirurgi, traumatologi, mineraliseringsforstyrrelser, bidfunktion, protetik og endodonti. Der er også special- og omsorgstandplejen, hvor kommunerne organiserer sig forskelligt. Spørg dig frem.

 • Som privat ansat vil du møde alle aspekter inden for tandlægefaget lige fra kirurgi til bidfunktion og endodonti.

 

DU KAN KUN BLIVE KLOGERE
 
 
 
 • Fra nyansat tandlæge til klinikchef, distriktsleder, souschef eller overtandlæge – hvis det er det, du drømmer om! Der er rig mulighed for at gøre karriere i offentlig tandpleje, men det kan også være, at du vil videreuddanne dig i ortodonti?
Vi har sørget for, at der altid er afsat midler i overenskomsten til efteruddannelse og kompetenceudvikling.
  
 • Som privat ansat tandlæge er den typiske karrierevej at blive leder for egen klinik som klinikejer med ansatte under sig.  
 
 
 
Bliv medlem!10 gode grund til at blive medlem
 

 Relevante links