Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sommerpraktik 2022

ATO SOMMERPRAKTIK ER:
  • Et 100% frivilligt projekt baseret på initiativ fra kommunale tandplejer og de studerende.
  • En eller to ugers ulønnet praktik i august måned, hvor klinikker over hele landet inviterer studerende fra København eller Aarhus til at følge et tandplejeteam og få en mere konkret fornemmelse af hverdagen i kommunal tandpleje.
  • Alle stud. odonter, både nye og garvede, kan søge om at komme i Sommerpraktik.
  • Den studerende tager selv kontakt til tandplejen  


Sommerpraktik i Jylland

Brønderslev Kommunale Tandpleje

To studerende (En på hver af de to klinikker).
Tidspunkt: Uge 34.
Adresse: Tandklinikken Hedegårdsskolen, Nordens Allé 56, 9700 Brønderslev.
Adresse: Tandklinikken Hjallerup Skole, Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup. 
Telefon: 99 45 47 37
Kontaktperson: Jesper Hohwy, overtandlæge.
 
Profil:
Vi er 25 ansatte. Seks tandlæger, en specialtandlæge i ortodonti, to tandplejere og 16 klinikassistenter. Vi behandler ca. 8.000 børn og unge mellem 0 og 18 år. Derudover er der ca. 173 omsorgspatienter og ca. 386 specialtandpleje patienter. Vi har to nyrenoverede tandklinikker med seks behandlerstole på hver. Du vil få lejlighed til at følge med i alle aspekter af kommunal tandpleje. Du må meget gerne kontakte os for yderligere oplysninger.
Medbring gerne kliniktøj og frokost.

Favrskov Kommunale Tandpleje

Profil:
Vi er 45 medarbejdere, fordelt på klinikker på skolerne, der er klar til at vise dig en forebyggende tandpleje med flotte cariestal, og hvordan vi arbejder med tidlig indsats og anerkendende kommunikation på tværs af faggrupperne samt den alligevel nødvendige behandling og tandregulering. Tandplejen omfatter 11.600 børn og unge fra 0-18 år og 135 borgere i omsorgstandplejen og 200 i specialtandplejen, og den nye socialtandpleje vil også blive et fokusområde. Vi har elektronisk journal (TK 2) og digital røntgen. Efter en introduktion til tandplejen får du lov at følge forskellige tandlæger, så du får et bredt billede af opgaverne. Hvis du er interesseret, vil der også være mulighed for at følge med ud i omsorgstandplejen, specialtandplejen og tandreguleringen. Vi glæder os til at tage imod dig.
Yderligere oplysninger ved overtandlæge Jørgen Kjær, tlf 30243177 eller mail jkj@favrskov.dk
 ​

Haderslev kommunale Tandpleje

Antal studerende: en
Tidspunkt: Uge 33 eller 34
Kontaktperson: Birte Wegner
E-mail: biwe@haderslev.dk
Adresse: Gåskærgade 28D st.tv. 6100 Haderslev

Profil 
Vi vil gerne tilbyde dig en uges sommerskole-ophold i vores kommunale Tandpleje. Tandplejen i Haderslev servicerer 12.500 borgere. 12.000 er børn og unge- resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er omkring 40 ansatte fordelt på tre behandlingsklinikker, en undersøgelsesklinik og en tandreguleringsklinik.
Vi vil meget gerne tilrettelægge et spændende program til dig, der varetager dine ønsker og giver dig mulighed i at få indblik i de områder, som du er interesseret i!
Vi glæder os til at høre fra dig! 
​​

Horsens Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Tandplejen, Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens
Kontaktperson: Hanne Jacobsen, overtandlæge.
E-mail: hajac@horsens.dk.
Mobil: 25 85 20 57 

Profil:
Vi er 75 medarbejdere, som leverer tandpleje til 19.800 0-18 årige og ca. 1000 voksne patienter i omsorgs-special- og socialtandplejen.

Du vil følge forskellige tandlæger, så du får et indblik i både børne-og ungetandpleje, herunder endodonti og kirurgi og voksentandpleje for udsatte grupper. Vi arbejder med TM Tand journalsystemet og digital røntgen herunder CBCT.

Læs mere på vores hjemmeside Tandpleje til børn og unge | Horsens Kommune 
Husk: Medbring kliniktøj og frokost. Vi glæder os til dit besøg.


Ikast-Brande Kommunale Tandpleje

Tandplejen Ikast-Brande kan i år modtage en studerende i sommerpraktik i uge 34.

Vi leverer tandpleje til godt 9000 børn og unge, knap 200 specialtandplejepatienter og ca 150 omsorgspatienter. Personalet består af en overtandlæge, en specialtandlæge i ortodonti, syv tandlæger, to tandplejere og 18 klinikassistenter. Tandplejen er fuldt digitaliseret, og der scannes til studiemodeller, protetik, bidskinner og diverse ortodontiske apparaturer.

Vi arbejder efter up-to-date metoder, hvor profylaksen prioriteres højt. Vore dygtige klinikassistenter har således meget selvstændigt arbejde med vore yngste patienter og deres forældre, og de varetager størstedelen af profylaksearbejdet.

Tandplejen er kendetegnet ved en god omgangstone, hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok. Vi klarer de fleste udfordringer her lokalt og henviser kun få opgaver ud af huset. 

Hvis du kommer i sommerpraktik hos os, vil vi bestræbe os på, at du kommer til at stifte bekendtskab med de fleste facetter af vores daglige arbejde – en dag med specialtandpleje – en dag med omsorgstandpleje og tre dage med børne- og ungdomstandpleje og ortodonti. 

Vi glæder os til at give dig et indtryk af, hvor spændende og alsidigt det er at arbejde i den kommunale tandpleje.

Kontaktperson: Meta Nørgaard, filialklinikleder
AdresseIkast-Brande Kommune, Tandplejen, Sjællandsgade 4, 
7430 Ikast
Tlf.: 99 60 46 00
E-mailmenor@ikast-brande.dk
www.ikast-brande.dk​


Vejen Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 33.
Adresse: Fredensvej 3H, 6650 Brørup
Kontaktperson: Annemarie Sloth Ottesen, overtandlæge. 
Telefon: 23832834, 79965450
Mail: anneo@vejen.dk 

 

Profil:
Vejen Kommunale Tandpleje behandler ca. 9200 børn og unge. Omsorgspatienter varetages indtil videre af Hjemmetandplejen. Socialtandpleje varetages i eget regi. Tandplejen blev i 2014 centraliseret, og klinikken er indrettet i moderne lokaler i Brørup få minutter fra motorvejen. Vi arbejder med uddelegering og vægter faglig sparring højt. Du vil kunne opleve et dynamisk fagligt fællesskab, hvor vi spiller hinanden gode.

Vi har egen ortodontiafdeling og specialtandlæge, som varetager ortodontien. Herudover udgøres tandplejens personale af otte tandlæger, seks tandplejere, 20 klinikassistenter, en driftsleder samt overtandlægen. I dagligdagen anvender vi TK2, Romexis og 3-shape.        

Hos os vil vi meget gerne tilrettelægge en spændende uge til dig, der også tager udgangspunkt i dine ønsker og giver dig mulighed at få indblik i, hvor alsidig og spændende der er i en kommunal tandpleje! 

Vi glæder os til at høre fra dig! Aarhus kommunale Tandpleje 

PLADSERNE ER BESAT

Kontaktperson: Maibrit Blyt, bbama@aarhus.dk
Tlf. 41856468
www.tandplejeaarhus.dk​
Antal: Tre studerende i uge 34
​Husk selv at medbringe kliniktøj og frokost

Profil:
Vi er cirka 240 ansatte fordelt på cirka 50 procent klinikassistenter, 25 procent tandplejere og 25 procent tandlæger. Vi behandler cirka 64.000 børn og unge mellem 0-18 år – og glæder os lige nu over, at vores tandplejetilbud snart udvides til også at gælde for de 18-21-årige. I voksentandplejen hjælper vi cirka 2.600 borgere fordelt mellem omsorgs-, special- og socialtandpleje.

I børne- og ungetandplejen har vi fire typer klinikker: Seks storklinikker, fem behandlingsklinikker, 11 FUT-klinikker (forebyggende og undersøgende) og 25 tandcafeer (lokaler som vi ofte deler med andre sundhedsprofessionelle - de er uden unit). Derudover har vi for nylig samlet vores tandregulering på en nybygget klinik i Viby.

Hvis du kommer i praktik hos os, kan vi tilbyde dig en spændende uge. Du kommer til at følge forskellige personaler (og personalegrupper) for at få bedst muligt kendskab til vores mange spændende opgaver og udfordringer. Du vil få indsigt i, at vi arbejder evidensbaseret og har afdelingstandlæger for følgende faglige specialer: tanderstatninger, behandling i generel anæstesi, kirurgi, voksentandpleje, tandregulering, forebyggelse og endodonti. Tandplejen Aarhus´ målsætninger er: Sunde tænder hele livet og lighed i sundhed. Kom og oplev hvordan vi gennem anerkendende tilgang og høj faglighed omsætter disse mål til praksis.


Sommerpraktik på Sjælland og øerne

Brøndby Kommunale Tandpleje

Antal: 1 studerende
Tidspunkt: Uge 34 
Adresse: Gildhøj 190, Brøndby
Tlf. 4328 2640
Kontaktperson: Leder af tandplejen, Helle Annette Larsen 
E-mail: Heann@brondby.dk

Profil:
Vi kan tilbyde dig et sommerpraktikophold af en uges varighed, uge 34, i Brøndby kommunale tandpleje. Vi tilbyder tandpleje til 7600 børn og unge, ca. 250 borgere i omsorgstandplejen, ca. 145 borgere i specialtandplejen og ca. 20 borgere i socialtandplejen. Tandregulering foregår i en fælleskommunal ordning og har til huse i Hvidovre og Albertslund. 

Vi er samlet i en stor klinik til Børne-ungetandpleje, specialtandpleje, socialtandplejen. Omsorgstandplejen foregår dels på plejecentre og dels i vores centralklinik. Vi vil gerne vise dig en spændende og alsidige hverdag, med sundhedsfremme, forebyggelse og tandbehandling i samarbejde med børn, unge, deres forældre, handicappede og ældre. Hvis du har lyst, kan du selv være med til at sammensætte din uge hos os, så du ser lige det, du har lyst til.

Har dette vakt din interesse skal du sende en mail med kort begrundelse for din interesse og meget gerne lidt om, hvad du vil have ud af opholdet. Du vil herefter blive kontaktet og sammen med vores TR sammensætter vi et ugeprogram til dig.

Vi glæder os til at møde dig. 

Dragør Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Nordstrandskolen, Hartkornsvej 30, 2791 Dragør
Telefon: 32 89 04 09
Kontaktperson: Mille Tuxen Grandeville/klinikchef
Mail: milleg@dragoer.dk

Profil
Dragør kommunale Tandpleje består af to tandlæger, en specialtandlæge og fire klinikassistenter. Vi er samlet under et tag på Nordstrandskolen, hvor vi samarbejder om at skabe den bedst mulige tandsundhed for kommunens ca. 3500 børn og unge. Omsorgs-, social- og specialtandpleje er udliciteret.
Vi vil rigtigt gerne byde dig velkommen til et indblik i vores hverdag fra det første besøg, over individuel forebyggelse, behandlinger og tandregulering.

Fredensborg Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 33
Adresse: Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal
Telefon: 70807547
Kontaktperson: Helle Søderberg, distriktstandlæge 

Profil:
Tandplejen omfatter ca. 8600 børn og unge fra 0-18 år samt ca. 135 borgere tilknyttet omsorgstandplejen. Specialtandpleje samt ortodonti varetages af henholdsvis Gentofte og Helsingør kommune.
Vi arbejder med delegation af arbejdsopgaver, hvilket betyder at videreuddannede klinikassistenter varetager en del af det profylaktiske arbejde. Vi er i alt 24 medarbejdere, fordelt på 2 klinikker i henholdsvis Kokkedal og Humlebæk.
Vi har elektronisk journal (TMT) og digital røntgen. 
Vi glæder os til at tage imod dig.
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.
​​

Gentofte Kommunes Tandpleje

Gentofte Kommunes Tandpleje er en utrolig dejlig arbejdsplads, hvor høj faglighed og arbejdsglæde vægtes rigtig højt – selvfølgelig med patienten i centrum.  
Vi vil igen i år gerne tilbyde dig et sommerskoleophold i uge 33 eller 34, hvor du ’ser over skulderen’ hos et tandplejeteam på klinikken med mulighed for faglige drøftelser. 
Du vil få en introduktion til, hvad det vil sige at arbejde i et offentlig regi, og hvilke karrieremuligheder, det åbner. Hvis du har lyst er der også mulighed for at besøge vores ortodontiafdeling, omsorgstandpleje og socialtandpleje og Specialtandplejen. 
 I Gentofte Kommunes tandpleje er vi ca 70 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen af ca. 17700 børn og unge på vores fire klinikker samt ca 700 omsorgspatienter, xx antal patienter i socialtandplejen og ca 1200 patienter i Specialtandplejen. 
Hvis du vil vide mere om Gentofte Kommunes Tandpleje, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.
Husk du skal selv have tegnet en ulykkesforsikring - medbringe policen, kliniktøj, sko og madpakken.
Vi glæder os til at tage imod dig og vise dig vores tandpleje.


Halsnæs kommunale tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Sportsvej 15, indgang 4, 3300 Frederiksværk
Telefon: 47 78 50 50
Kontaktperson: Mette Nabe-Nielsen

Vi er 18 medarbejdere på en nyrenoveret centralklinik, som gerne vil hjælpe en studerende med at få indblik i og faglige input fra den kommunale tandpleje i Danmark. Klinikken ligger 50 minutters kørsel fra København.
Vi behandler ca. 6.000 børn samt ca. 125 omsorgspatienter. Vi arbejder målrettet med en individuel tilrettet tandsundhedsplan for alle vores patienter og har fokus på et fagligt stærkt tværfagligt team bestående af klinikassistenter, tandplejere og tandlæger.
Tandplejen anvender fagsystemet TMT samt digital røntgen.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at besøge tandplejens egen hjemmeside på Halsnæs Kommunes hjemmeside ​samt kontakte os for yderligere oplysninger.
Vi ser frem til at høre fra dig.


Holbæk Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 34 eller 35
Adresse: Tandklinikken på Bjergmarksskolen, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk
Telefon: 72369957
Kontaktperson: Anne Kaae-Nielsen, leder af tandplejen
Mail: annke@holb.dk
 
Profil:
Vi er 50 dygtige og engagerede medarbejdere, fordelt på fire tandklinikker og en tandreguleringsklinik. Vi tilbyder tandpleje til ca. 15.000 børn og unge, snart også ungdomstandpleje indtil 22. år, omsorgstandpleje og socialtandpleje. Vi arbejder med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og med en non-operativ tilgang til tandsygdom hos vores yngste brugere. 
Vi har et stærkt socialt og fagligt fællesskab på tværs af klinikker og faggrupper. 
Velkommen i vores hverdag i Holbæk

Høje-Taastrup kommunale Tandpleje

Skolevej 4
2630 Taastrup 
Kontaktperson: Ayten Kücükkose, distriktstandlæge
E-mail: Aytenku@htk.dk
Antal pladser: Tre studerende, uge 34
Profil:
Tandplejen i Høje-Taastrup Kommune vil gerne tilbyde dig en uges sommerpraktik i uge 34. Vi er 44 ansatte fordelt på tre enheder. Vi behandler ca. 11.870 børn og unge imellem 0-18 år, 330 omsorgspatienter, 150 specialtandplejepatienter og en mindre gruppe i Socialtandplejen. Vi har egen tandregulering
For os er det vigtigt at prioritere sundhedsfremme og god kommunikation kombineret med nødvendige behandlinger og godt håndværk. Vi udfører også behandlinger i generel anæstesi.
Med sommerpraktikken får du mulighed for at få et indblik i hverdagen i vores kommunale tandpleje. Vi vil gerne vise dig vores arbejdsplads og give dig et indtryk af det arbejde vi brænder for.
Kliniktøj sørger vi for, men husk kliniksko og frokost.
Vi glæder os til at høre fra dig


Ishøj Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende
Tidspunkt: Uge 34
Adresse: Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj
Telefon: 43 56 02 75
Kontaktperson: Danijel Zonjic, filialleder 
E-mail: dzonj@ishoj.dk

Profil:
I Ishøj kommunale Tandpleje, som er en centraliseret enhed, er vi seks tandlæger (inklusive overtandlægen), 12 klinikassistenter og en klinikassistentelev. 
Vi vægter udnyttelse af kompetencer højt, hvorfor vi har en høj grad af uddelegering. 
Vi servicerer godt 5.000 børn og unge med forskellig baggrund og forskellige tandplejebehov.
Vi behandler desuden selv størstedelen af kommunens omsorgs-, specialtandpleje- og socialtandplejepatienter. 
Ortodonti varetages i vores fælles tværkommunale Tandregulering, som er et samarbejde mlellem seks kommunale tandplejer.
Vi har elektronisk journal (TK2) og digital røntgen. 
Vi glæder os til at tage imod dig.
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.


Kalundborg Tandpleje 

Antal: To studerende
Tidspunkt: Uge 33/34
Adresse: Skovbrynet 51, 4400 Kalundborg
 
Telefon: 59534555
Kontaktperson: Overtandlæge Vibeke Lorentsen
E-mail: vilo@kalundborg.dk
 
Profil:
Du vil indledningsvis få en kort introduktion til Kalundborg Tandpleje samt dét at være ansat i en kommunal tandpleje. Du vil i ugens løb følge forskellige tandlæger hver dag. Selv om vi alle er tandlæger, arbejder vi vidt forskelligt. I Kalundborg Kommunale Tandpleje er vi 24 ansatte, og vi varetager tandbehandlingen for ca. 9000 børn og unge fordelt på to klinikker (Kalundborg og Høng).
Vi arbejder med behovsorienteret tandpleje, så tandplejetilbuddet tilpasses den enkelte patient.
Vi arbejder med elektronisk journalsystem, digital røntgen samt CBCT. 
Hvis du vil vide mere om Kalundborg Tandpleje kan du gå ind på vores hjemmeside, eller kontakte os pr. mail eller telefon.
 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
Husk: Kliniktøj kan lånes - sko og frokost medbringes.


Københavns kommunale Tandpleje

Antal: To studerende - PLADSERNE ER BESAT

Tidspunkt: uge 33 og uge 34
Adresse: følger senere
Kontaktperson: Tina Koerner Melby, ledende tandlæge
Tlf. 24793855, E-mail: gu2i@kk.dk
Tandpleje for børn og unge Københavns Kommune (kk.dk) 

Landet største kommunale tandpleje med ca. 300 ansatte, fordelt på 29 klinikker inkl. fire tandreguleringsklinikker. Vi varetager tandbehandling af ca. 110.000 børn og unge.

Vi har interne henvisningstandlæger indenfor fagområderne: endodonti, kirurgi, protetik, traumatologi, parodontologi, behandlingsangste samt specialtandpleje.

Vi arbejder tæt sammen i teams og på alle klinikker vil der være tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, dertil kommer specialtandlæger på tandreguleringsklinikkerne.

Vi har elektronisk journal, Solteq tand og digital røntgen.

Du vil få mulighed for at følge mindst en tandlæge og har du en særlig interesse indenfor et bestemt område vil der være mulighed for at tilpasse forløbet.

Vi glæder os til at tage imod dig og vise dig, hvorfor det er fantastisk at arbejde i den kommunale tandpleje og være med til at gøre en forskel for Københavns børn og unge.

Husk at medbringe kliniktøj og frokost.Lolland Kommunale Tandpleje 

Antal: En studerende.
Tidspunkt: Uge 33 og 34
Adresse: Sønder Boulevard 84,4930 Maribo eller Hoskiærsvej 17,4900 Nakskov
Telefon: 54 67 75 55
Kontaktperson: Merete Stenstrup, overtandlæge. 
E-mail: mers@lolland.dk
 
Profil:
Vi er en tandpleje med 25 ansatte fordelt på to klinikker i Maribo og Nakskov. Hos os kan du stifte bekendtskab med rigtig mange af odontologiens discipliner. På klinikken i Maribo har vi et team der tager sig af specialtandplejen og de foretager også behandlinger i narkose. Vi har en ekstern kirurg som laver de svære kirurgiske behandlinger.
Du vil få lejlighed til at blive rigtig skarp på cariesdiagnostik, da vi har mange svage familier der både behøver forebyggelse og behandling.​


Lyngby-Taarbæk Kommunale Tandpleje

Antal: En studerende. PLADSEN ER BESAT
Tidspunkt: I uge 33 eller uge 34.
Adresse: Carlshøjvej 8, 2800 Kgs. Lyngby 
Telefon: 45973030 / 45973247
Kontaktperson: Stine Bonniksen Laursen, overtandlæge. 
E-mail: admtand@ltk.dk
 
Profil:
Lyngby Taarbæk kommunale tandpleje er samlet i et stort klinikhus med 36 medarbejdere. Her varetager vi kommunens børn og unges tandsundhed, bøjlebehandlinger samt de borgere der er tilknyttet omsorgstandplejen, specialtandplejen samt socialtandplejen. 
Vi har et velfungerende fagligt fællesskab og arbejder som en integreret enhed under samme tag. Hvis du er nysgerrig på at møde vores dygtige team af tandlæger, tandplejere og klinikassistenter og se dagligdagen i en kommunal tandpleje, så kontakt os. 

Næstved Kommunale Tandpleje

Antal: To studerende. 
Tidspunkt: Uge 34 
Adresse: Næstved Kommunale Tandpleje. Parkvej 48, 4700 Næstved.
Telefon: 55 88 15 00 
Kontaktperson: Nadir Handhal, overtandlæge.
E-mail: nahan@naestved.dk


Profil:
Næstved kommunale Tandpleje er samlet på tre nye og store distriktsklinikker. Vi er fuldt digitaliseret inkl. 3D (CBCT og aftryksscanner). Vi er 60 ansatte og har ansvaret for tandplejen til ca. 16.500 børn og unge. Derudover varetager vi tandpleje for ca. 320 omsorgspatienter, 50 specialtandplejepatienter og knap 100 socialtandplejepatienter. 

Efter en kort introduktion til kommunal tandpleje, vores mål, opgaver m.v. vil du være fast på en eller to af vores klinikker. Du vil få mulighed for at se et bredt udvalg af de opgaver vi løser, herunder opgave i tandreguleringsafdelingen, omsorgs-og specialtandplejen, foruden selvfølgelig opgaver i børne-og ungdomstandplejen. Her vil du få indblik i metoderne fra Behavior management og Marte Meo, som vi bruger i vores behandlinger.
Hvis du vil vide mere om Tandplejen i Næstved, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte os pr. mail eller telefon.
Husk: Medbring kliniktøj og frokost.

Marts 2022