Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forh​andlingsforhold for tandlæger 

Begrebet forhandlingsforhold dækker såvel lokale som centrale forhandlinger vedr. generelle løn- og ansættelsesmæssige forhold, herunder overenskomstforhold.

ATO er en såkaldt forhandlingsberettiget organisation. Dette betyder at ATO kan føre forhandlinger og indgå aftaler på vegne af forbundets medlemmer med de offentlige arbejdsgivere vedr. alle aspekter dækket af de kollektive overenskomster. 

Organisering af forhandling i ATO
 
ATO har uddelegeret forhandlingsretten men ikke aftaleretten til de lokale tillidsrepræsentanter (TR).
 
Dette betyder, at TR forhandler samtlige lokale forhold og kan indgå aftaler med den lokale ledelse, men at disse efterfølgende skal godkendes centralt i ATO.
 
Er der på en arbejdsplads ikke mulighed for at vælge en TR (grundet for få ansatte til at kunne vælge en sådan) forhandler ATO centralt for medlemmerne.
 
ATO centralt forhandler for samtlige overtandlæger samt andre ledere, der har fået uddelegeret mandatet til at indgå lønaftaler med ATO's tillidsrepræsentanter.
 
Dette betyder at ATO centralt nogle steder kun forhandler for overtandlægen - andre steder for overtandlægen samt en række andre ledere.
 
ATO centralt forhandler endvidere kollektive overenskomster med KL (tidligere Kommunernes Landsforening).
 
Forhandlinger for tjenestemænd m.v.
ATO forhandler selv overenskomster og aftaler for ATO's tjenestemandsgrupper. ATO's formand for Forhandlingsudvalget fører disse forhandlinger.
 
Forhandlinger for overenskomstansatte
ATO deltager direkte i forhandlingerne for alle overenskomstansatte medlemmer, idet ATO's formand for Forhandlingsudvalget gennem De5 giver mandat til AC's forhandlingsudvalg for den offentlige sektor.
 
Dette udvalg med AC's formand i spidsen fører samtlige forhandlinger for alle AC-organisationers overenskomstansatte medlemmer.
 
Disse forhandlinger føres på samtlige forhandlingsområder: Staten, KL og regionerne.
 
 
Forhandlinger for såvel tjenestemænd og overenskomstansatte
Forhandlinger vedr. helt overordnede generelle krav gældende for såvel tjenestemandsansatte som overenskomstansatte føres for ATO's medlemmers vedkommende af det kommunale/regionale forhandlingsfællesskab (KTO) på KL-området og det regionale område og af Det centrale Forhandlingsudvalg (CFU) på statens område.

AC's formand varetager disse forhandlinger på vegne af alle AC's medlemsorganisationer, herunder ATO.​