Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tillidsrepræsentantens rolle

TR's funktioner på arbejdspladsen og relationer til kolleger, herunder lønforhandlinger.

Tillidsrepræsentantens væsentligste opgave er at være talsmand for sine kolleger, og han/hun er dermed officielt og arbejdsretligt kollegernes repræsentant med anerkendt forhandlingsret efter TR-reglerne.
 
Tillidsrepræsentanten har ret og pligt til at sørge for overholdelse af overenskomsten og andre regler for arbejdet.
Det er tillidsrepræsentantens pligt at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.
 
Som ATO’s repræsentant på arbejdspladsen, har TR mulighed for at søge indflydelse i forhold til dem, der træffer beslutninger, og som har betydning for tandlægers arbejdsforhold.
 
Du kan således forelægge forslag, henstillinger, ideer og klager fra medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål.
 
Opgaverne som tillidsrepræsentant er således mangfoldige. TR vil f.eks. skulle forhandle løn, personalepolitikker og lokale aftaler, være bisidder for en kollega, sidde i ansættelsesudvalg, informere og koordinere, være med- og modspiller ved organisationsforandringer, håndhæve overenskomster og aftaler og meget mere.
 
En TR er en kollegerne kan gå til hvis de synes der er forhold der skal være anderledes, ønsker sparring omkring eller et godt råd.
 
I det daglige arbejde har TR brug for opbakning fra ATO og ikke mindst fra sine kolleger. ATO stiller uddannelse, kurser og netværk til rådighed så TR er klædt bedst muligt på til opgaverne.
 
Til at støtte TR lokalt anbefaler ATO, at TR indgår i den lokale TR-erfagruppe og søger samarbejde med andre AC-gruppers TR.
 
Forhandlings- og aftaleret
ATO har uddelegeret forhandlingsretten men ikke aftaleretten til de lokale tillidsrepræsentanter (TR).
 
Dette betyder, at TR forhandler samtlige lokale forhold og kan indgå aftaler med den lokale ledelse, men at disse efterfølgende skal godkendes centralt i ATO.
 
Er der på en arbejdsplads ikke mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant (grundet for få ansatte til at kunne vælge en sådan) forhandler ATO centralt for medlemmerne. 

Folder om TR

 

Tillidsrepræsentantens syv roller. (Artikel om at være tillidsrepræsentant)