Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelse af TR

ATO tilbyder følgende uddannelse for TR’er:

Kurser i internt regi

Introduktionsdag for alle nyvalgte Tillidsrepræsentanter
Afholdes en gang årligt i sekretariatet. Dagen udvikles og afholdes i samspil mellem TR-gruppen og sekretariatet. 

Vi gennemgår hvordan en almindelig hverdag for en tillidsrepræsentant kan være. Der berøres kortfattet en række regler, som du bør have kendskab til som tillidsrepræsentant.

Du vil endvidere få en introduktion til løndatabasen og brug af lønsimuleringsarket. Endelig er der et aktuelt indlæg af FHUs formand.

Dagen giver desuden en god mulighed for at etablere kontakt mellem jer nyvalgte tillidsrepræsentanter indbyrdes og til sekretariatet. 
 

TR-konference
Konferencen afholdes én gang årligt. Forskellige aktuelle temaer tages op på denne dag. Der fokuseres på erfaringsudveksling om Lokal Løn og lokale arbejdsforhold.

Derudover gives en generel orientering fra forhandlingsområdet. 
 

Lønforhandlerkursus
Det tilstræbes at afholde et kursus i lønforhandling for nye Tillidsrepræsentanter og nye chefer i ATO's eget regi hvert tredje år.

Kurser i eksternt regi:
Disse finansieres af AKUT-fondens midler, som er centrale uddannelsesmidler beregnet for tillidsrepræsentanter, og som tilgår de enkelte personaleorganisationer efter særlige fordelingsprincipper.


AC's basiskursus, ”Introduktion til TR- arbejdet”

Hensigten med kurset er at give dig et indblik i de organisatoriske og overenskomstmæssige rammer, du som tillidsrepræsentanten bør have kendskab til.

På kursetfor TR-arbejdets mangfoldighed og får et første indblik i de regler og systemer, de skal arbejde i.

Samtidig introduceres TR’en for forhandlings- og mødeteknik.


AC’s basiskursus ”TR’s rolle i lønsystemet”
På kurset får du indsigt i baggrunden og forudsætningerne for lønsystemerne på det offentlige område.

Du får et overblik over lønsystemets elementer og begreber samt kendskab til procedurer og regler i lønsystemet.

Du vil endvidere få blik for sammenhængen mellem det, du selv skal forhandle og aftale på din egen arbejdsplads, og det organisationen har aftalt direkte i overenskomsten.

Kurset giver dig træning i at varetage de forhandlinger, der er knyttet til de lokale lønforhandlinger.


AC's basiskursus, "TR - et spørgsmål om indflydelse"
Hensigten med kurset er at undersøge de muligheder, man som tillidsrepræsentant har for indflydelse på udviklingen af sin arbejdsplads.


AC’s basiskursus, ”Forhandlinger med succes”:
Kurset ”TR - forhandlinger med succes” giver et indblik i forhandlingsprocessen og situationer, som er beslægtet med forhandling, og ruster TR’eren til den næste lønforhandling og de øvrige TR-opgaver.

Det forventes, at TR deltager i AC’s basiskurser. Dog kan en TR, som hovedregel, maksimalt tilbydes ét AC-kursus om året.

AC’s overbygningskurser tilbydes efter behov og økonomisk råderum.
 

TR-suppleanter
Veluddannede suppleanter betragtes af ATO som en af forudsætningerne for at kunne rekruttere nye tillidsrepræsentanter.

De tilbydes derfor deltagelse i introduktionsdag og i TR-konferencerne.

På de lokale arbejdspladser er det samtidig vigtigt, at suppleanten så vidt muligt inddrages i TR’ens arbejde og f.eks. også deltager i de lokale forhandlinger.​

Senest opdateret i juli 2020