Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Leder: Asylbørn i kommunal tandpleje


Birgitte Sindrup, Formand for ATO

I begyndelsen af april 2016 var der 87 asylcentre i Danmark. I asylcentrene anbringes de mennesker, der kommer som flygtninge til Danmark for at søge om opholdstilladelse her i landet. Samtidig er asylcentret opholdssted for de flygtninge, der har fået afvist deres ansøgning om opholdstilladelse, og nu afventer udrejse.
 
Det er staten, der gennem Udlændingestyrelsen, har ansvaret for asylansøgerne. Det er også staten, som afholder omkostningerne ved asylansøgernes ophold m.v.. Udlændingestyrelsen fordeler flygtningene mellem centrene, der primært drives af Røde Kors eller en kommune. Driften sker på grundlag af en kontrakt mellem Udlændingestyrelsen og den driftsansvarlige. I driftskontrakten er den driftsansvarliges opgaver beskrevet og prisfastsat.
 
Det er den driftsansvarlige, der har det fulde ansvar for de forebyggende og behandlende sundhedsydelser, der er angivet i driftskontrakten. I kontrakten står der beskrevet, at asylansøgerne skal have adgang til akutte sundhedsydelser og visse forebyggende sundhedsydelser. Når det handler om forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge er ordlyden:
"Operatøren skal sikre alle børn under 18 år adgang til forebyggende og behandlende tandpleje med udgangspunkt i sundhedsloven m.v.
 
Operatøren skal sikre, at børnene indkaldes til en forebyggende undersøgelse første gang i to-års alderen, hvor forældrene tillige informeres om barnets tandsundhed og gives råd om gennemførelse af daglig hjemmetandpleje. Operatøren skal herefter tilbyde forebyggende undersøgelser til børn efter behov, dog mindst én gang om året indtil barnet fylder 18 år."
 
Operatørerne, altså de driftsansvarlige, er på den måde forpligtet til at sikre børn og unge et tandplejetilbud, der ikke adskiller sig væsentligt fra det tandplejetilbud, som skal tilbydes borgere med et sygesikringsbevis. Derfor synes det også helt naturligt, hvis de driftsansvarlige indgår en aftale om forebyggende og behandlende tandpleje med den kommunale tandpleje i den kommune, hvor asylcentret ligger. Det er der tre tungtvejende grunde til:
 
• Den kommunale tandpleje har den nødvendige faglige ekspertise til at levere den beskrevne ydelse med den forventelige kvalitet.
• Den kommunale tandpleje har de nødvendige børnekompetencer til at tage i mod asylansøgerne.
• Den kommunale tandpleje varetager i forvejen tandplejen for de børn, der opnået asyl i Danmark og er blevet forsynet med et sundhedskort.
 
ATO vil i den nærmeste fremtid kontakte de driftsansvarlige i alle landets kommuner for at gøre opmærksom på de asylansøgende børns behov og de forpligtelser, der følger i den forbindelse. Samtidig vil vi argumentere for, at det bør og skal være den kommunale tandpleje, der løfter opgaven med forebyggende og behandlende tilbud til asylsøgende børn og unge.
 
For den kommunale tandpleje er det vigtigt, at vi så tidligt som muligt møder vores potentielt nye borgere og får dem trygt og succesfuldt i gang med dansk tandpleje.

 
28. april 2016 
 

 Indhold