Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindholdArbejde udenfor overenskomstens område


Bekendtgørelsesudmøntning 

En opdateret bekendtgørelse udstedt 22. december 2020 i medfør af epidemiloven giver kommunerne hjemmel til at overflytte personale fra andre områder til anden virksomhed end deres overenskomstmæssige arbejdsområde. De vigtigste afsnit er markeret med rødt i bekendtgørelsen her. Lovgivning tilsidesætter i denne forbindelse indgåede overenskomster og aftaler. 

Herudover er personaleflytninger beskrevet i Fælleserklæring mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Den seneste fælleserklæring er af 29. marts 2021


Ovenstående fælleserklæring forudsættes udmøntet i lokale aftaler.

Supplement til Fælleserklæring
Den 7. februar 2021 er der kommet et supplement til erklæringen, der fastslår, at erklæringen dækker opgave som tester for Covid-19:

”Til Medlemsorganisationerne den 7. februar 2021
 
KL og Forhandlingsfællesskabet har drøftet håndtering af opgaven med at udføre antigen-test af mennesker for coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af, at sygeplejersker og sundhedsplejersker midlertidigt har fået opgaven som ansvarsområde i medfør af bekendtgørelse af 5. februar 2021. 
 
KL og Forhandlingsfællesskabet er enige om, at opgaven på det grundlag er omfattet af fælleserklæringen om stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger  – centralt og lokalt, idet parterne samtidig er enige om, at opgaven med at udføre antigen-test af mennesker for coronavirussygdom 2019 (COVID-19) er frivillig. Hvis udførelsen af antigen-test ligger i naturlig forlængelse af medarbejderens sædvanlige opgaver og/eller uddannelse fremgår det af fælleserklæringen, at frivillighed er at foretrække. Fælleserklæringen finder i øvrigt anvendelse, idet lokale aftaler i denne situation alene indgås med afgivende organisation.”


Den bekendtgørelse som supplementet henviser til er følgende:

Ifølge bekendtgørelsen kan opgaven delegeres fra sygeplejersker og sundhedsplejersker til medhjælp.


Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte 20. marts 2020 følgende meddelelse rettet til sundhedspersonale der flyttes til andre områder:

"I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger." Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed.


Senest opdateret 6. april 2021