Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold


Værnemidler og kliniktøj


Bestemmelserne om brug af værnemidler i tandplejen tager sit udgangspunkt i NIR for tandklinikker​ 


Under coronapandemien er disse suppleret i relation til aerosolgenererende procedurer i COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, 4. januar 2020  ​


I tandplejen:

Værnemidler ved aerosolgenererende procedurer 

Ved behandling med aerosolgenererende procedurer skal værnemidler anvendes, jf. de generelle infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) og Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for tandklinikker. 

Engangsplastforklæde skal ligeledes anvendes over kliniktøjet ved aerosolgenererende procedurer og kan være med eller uden ærmer, men skal dække op til halsen. Det skal skiftes mellem hver patient, og må ikke vaskes/afsprittes med henblik på senere brug/genbrug. Såfremt der anvendes engangsplastforklæde uden ærmer/med korte ærmer, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant. 

Såfremt engangsplastforklæde ikke forefindes, udvides området for håndhygiejne til at omfatte hele armen op til ærmekant, og der skiftes til rent kliniktøj efter hver patient. 

For at forebygge smittespredning fra asymptomatiske patienter til sundhedspersonale og evt. andre patienter ved aerosolgenererende procedurer i speciallægepraksis, almen praksis, tandlægeklinik eller ved ambulante forløb på sygehus, kan der i disse situationer, på baggrund af en konkret faglig vurdering, ordineres en test for ny coronavirus forud for proceduren. Testen kan ordineres af den læge eller tandlæge, der skal udføre proceduren, jf. Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

21. januar 2021